Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 17:53

Kiến Tường: Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã Kiến Tường triển khai đồng bộ và mang lại những kết quả tích cực. Đến nay đã có xã Bình Hiệp được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014, các xã còn lại đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Qua kiểm tra tại 4 xã còn lại, phần lớn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều hoàn thành theo lộ trình đặt ra, trong đó 2 xã Thạnh Hưng và Bình Tân đã đạt 17/19 tiêu chí, 2 xã Tuyên Thạnh và Thạnh Trị cũng đã đạt 15/19 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2015 thị xã Kiến Tường có thêm 2 xã được công nhận nông thôn mới, hiện nay các ngành chức năng, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành một số tiêu chí về giao thông nông thôn, nhà ở dân cư, môi trường. Theo đó, đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực xã hội, sự đóng góp của quần chúng nhân dân để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các tuyến đường liên ấp, chăm lo nhà ở cho các đối tượng chính sách, các hộ gia đình nghèo, tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường.

Riêng đối với xã Thạnh Hưng được chọn làm điểm để tổ chức các hoạt động “về nguồn”, trong đó nhiều công trình giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo đang triển khai thi công, phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa xã Thạnh Hưng và Bình Tân hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Hữu Hòa
 

Chia sẻ bài viết