Tiếng Việt | English

04/09/2015 - 10:42

Long An

Kiến Tường Phát triển nông nghiệp chất lượng cao


Cơ giới hóa nông nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất

Những năm qua, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã tập trung xây dựng hệ thống đê bao lửng, trạm bơm điện, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật nhằm từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

5 năm qua, thị xã Kiến Tường đã đầu tư trên 43 tỉ đồng nạo vét 25 công trình thủy lợi, chiều dài 99.795m, phục vụ tưới tiêu và thoát nước trong mùa lũ. Từ nguồn vốn của tỉnh, thị xã, xã và nhân dân đã và đang xây dựng các trạm bơm điện, khép kín các đê bao lửng gắn với giao thông nông thôn trên địa bàn, nhất là bảo vệ được vụ Hè Thu khi lũ về sớm. Ngoài ra, thị xã tăng cường liên hệ các Cty, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư bao tiêu sản phẩm cho nông sản.

Thị xã hiện có 1 hợp tác xã nông nghiệp Đồng Đưng (xã Tuyên Thạnh) và nhiều tổ sản xuất lúa giống, tổ máy gặt đập liên hợp, tổ bơm nước, tổ hợp tác đê bao lửng được hình thành và phát triển. Hằng năm, thị xã đã tổ chức tập huấn quy trình sản xuất lúa giống cho nông dân trong các tổ nhân giống lúa; hỗ trợ 30% giống nguyên chủng cho xã Tuyên Thạnh, Thạnh Trị diện tích 169ha với 3 loại giống OM 4900, OM 7347, OM 6976 và đã hỗ trợ 100% giống nguyên chủng cho 30ha của 6 tổ nhân giống lúa xác nhận (Bình Tân 2 tổ, Thạnh Hưng 2 tổ, Tuyên Thạnh 1 tổ và Thạnh Trị 1 tổ) với số tiền trên 140 triệu đồng.

Đặc biệt, mô hình liên kết sản xuất 4 nhà xây dựng cánh đồng lớn xã Tuyên Thạnh có hiệu quả, trình độ sản xuất của nông dân được nâng lên, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất; sản lượng lương thực đạt 178.895 tấn/năm (năm 2014).


Trạm bơm Đồng Đưng, ấp Gò Ớt, phục vụ gần 500ha cánh đồng lớn

Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh - Huỳnh Thanh Thiện cho biết, trên địa bàn xã hiện xây dựng được 4 cánh đồng lớn với diện tích 1.760ha. Nông dân tham gia cánh đồng lớn được Cty Lương thực Long An, Cty Hóa nông Hợp Trí ứng trước lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các đơn vị khoa học-kỹ thuật kết hợp các Cty thường xuyên thăm đồng và tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân, Cty Lương thực Long An bao tiêu sản phẩm đầu ra theo giá trị thị trường. Nhờ đó, năng suất bình quân đạt 7,4 tấn/ha, lợi nhuận bình quân cao hơn so với lúa ngoài cánh đồng 3-4 triệu đồng/ha.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường-Phạm Tấn Hòa cho biết: “Sắp tới, thị xã tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân tham gia vùng quy hoạch sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân. Thực hiện tốt mối liên kết “4 nhà” theo các mô hình cánh đồng lớn; xây dựng hệ thống đê bao lửng, trạm bơm điện tập trung. Đồng thời, tìm đầu ra ổn định cho nông sản trên cơ sở xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm xuất khẩu”./.

Phong Nhã


 

Chia sẻ bài viết