Tiếng Việt | English

25/12/2015 - 05:07

Kinh tế hợp tác có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 24-12-2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức hội nghị “Tổng kết hoạt động kinh tế hợp tác trong nông nghiệp và sơ kết tình hình thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản năm 2015”.