Tiếng Việt | English

Xăng dầu giảm lần thứ 4 liên tiếp, xăng RON95 về mức 21.440 đồng/lít

Giá xăng dầu được chính thức điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành ngày 3-10, ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp nhưng đang tạo nhiều áp lực lớn đến giới kinh doanh xăng dầu.