Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 11:21

Lan tỏa phong trào “Tuổi cao, gương sáng”

“Tuổi cao gương sáng” là phong trào nổi bật của người cao tuổi (NCT). Trong thời gian qua, NCT luôn phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm trong gia đình, lao động sản xuất và tham gia công tác xã hội, tích cực hiến công, hiến kế góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Có thể nói, dân tộc ta luôn kính trọng, biết ơn, yêu thương và có trách nhiệm với NCT bởi họ luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Thời gian qua, phong trào “Tuổi cao gương sáng” được NCT tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tự nguyện hiến đất làm đường,… góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Nhiều NCT đã trở thành hạt nhân trong các phong trào, là nòng cốt trong các tổ hòa giải, là chỗ dựa tinh thần không chỉ cho gia đình mà cho làng xóm, cộng đồng. Với những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống gia đình. Ngoài ra, NCT còn gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Bằng những việc làm gương mẫu, cụ thể, thiết thực, NCT đã nêu tấm gương sáng cho cộng đồng và các lớp con cháu noi theo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng và Nhà nước trao tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”./.

Vĩnh Khang

Chia sẻ bài viết