Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 14:52

Nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao, gương sáng”

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng” được phát động rộng rãi khắp cả nước. Trên địa bàn TP.Tân An, phong trào đã thu hút rộng rãi các hội viên Hội Người cao tuổi các cấp và có sức thu hút mạnh mẽ, đã đạt những kết quả tích cực. Những kết quả đã đạt khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, Hội Người cao tuổi các cấp đổi mới hình thức sinh hoạt. Hội tăng cường phối hợp chính quyền địa phương trong việc thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, hội còn tổ chức, thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, với sự phối hợp của Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn thành phố trong việc khám và chữa mắt cho người già. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống cho người cao tuổi. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều người cao tuổi còn sức khỏe vẫn trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, góp phần ổn định, nâng cao đời sống gia đình.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” của người cao tuổi đã có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Với tiềm năng trí tuệ và kinh nghiệm phong phú của người cao tuổi truyền lại cho thế hệ con cháu đã góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Huy Huỳnh

Chia sẻ bài viết