Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 17:05

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Du

 

Tượng đài Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. (Nguồn: hatinh.gov.vn)

Ngày 6/7, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo triển khai các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc-Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du (1765-2015).

Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc-Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du là lễ kỷ niệm cấp quốc gia, bao gồm các hoạt động như hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; xuất bản các ấn phẩm liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp Nguyễn Du; xây dựng phim tư liệu, các tác phẩm sân khấu, âm nhạc, hội họa… về thời đại, cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm của Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên Điền; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi ngâm Kiều, lẩy Kiều, bình Kiều, nói chuyện về tác phẩm của Nguyễn Du; tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại Hà Nội, Bắc Ninh; lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Hà Tĩnh.

Hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du là dịp để thu thập những hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Du, các danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền, tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Hoạt động kỷ niệm nhằm mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa Việt với bạn bè quốc tế, tạo môi trường thuận lợi, xây dựng và phát triển văn hóa gắn với du lịch di sản, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo Khu Du lịch-Văn hóa Nguyễn Du.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội; phát huy vai trò của văn hóa nghệ thuật, trong đó có tinh hoa văn học cổ điển Việt Nam trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người.

Hà Tĩnh - quê hương Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du - đã và đang triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách nghiêm túc tiết kiệm và hiệu quả.

Tỉnh đã tiến hành tu bổ, chỉnh trang các hạng mục công trình cấp thiết tại di tích quốc gia, đặc biệt là Khu lưu niệm Nguyễn Du tại huyện Nghi Xuân, đồng thời phát động cuộc thi viết tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều; Xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật phục vụ lễ kỷ niệm, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về chủ đề Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại; Hoàn thành bản thảo sách “Truyện Kiều-Văn bản do Hội Kiều học Việt Nam khảo dị và chú giải;” Sản xuất phim tài liệu phục vụ lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Lê Thành Long lưu ý một số vấn đề như tuyên truyền lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc-Danh nhân văn hóa Nguyễn Du gắn với công tác phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ông Lê Thành Long đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát đề cương tuyên truyền, lượng hóa và đi sâu hơn, nâng tầm giá trị trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào; xem xét đánh giá về Nguyễn Du và tác phẩm theo tinh thần của Nghị quyết 33 Trung ương 9 khóa XI về phát triển văn hóa đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững…/.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết