Tiếng Việt | English

21/07/2020 - 06:01

Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa: Chăm lo nữ công nhân, lao động

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nữ công nhân, lao động (CNLĐ) và thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với lao động nữ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo nữ CNLĐ.

Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa với các hoạt động tuyên truyền, chăm lo công nhân, lao động trên địa bàn
Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa với các hoạt động tuyên truyền, chăm lo công nhân, lao động trên địa bàn

Góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn (CĐ) đối với công tác vận động CNLĐ nữ, LĐLĐ huyện Đức Hòa chủ động hoặc phối hợp thực hiện và tham gia thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động CĐ, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nữ CNLĐ ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và 100% vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, LĐLĐ huyện Đức Hòa lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của các đối tượng nữ CNLĐ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của nữ CNLĐ trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống và cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. LĐLĐ huyện tiếp tục phát động sâu, rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tích cực phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn về làm mẹ an toàn, phòng, chống bạo lực gia đình,... tập trung vào nữ CNLĐ ở các khu, cụm công nghiệp, nơi có đông lao động nữ.

Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa với các hoạt động tuyên truyền, chăm lo công nhân, lao động trên địa bàn

Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, doanh nghiệp chăm lo, giới thiệu việc làm, bảo đảm thu nhập và quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ. LĐLĐ huyện thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của CNLĐ, nhất là nữ để đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời; tạo điều kiện cho nữ CNLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; bố trí sử dụng lao động nữ hợp lý nhằm phát huy năng lực và sở trường của họ. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, phát hiện, kiến nghị để xử lý kịp thời những hành vi vi phạm. 

Chị Nguyễn Thị Thúy An - công nhân Công ty TNHH Cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ (huyện Đức Hòa), chia sẻ: “CĐ luôn quan tâm các chế độ, chính sách liên quan đến CNLĐ, nhất là nữ. Thời gian qua, CĐ còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho CNLĐ, đặc biệt là tuyên truyền những chính sách cho nữ CNLĐ như chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình,...”.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết: “Thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, trong đó hướng các hoạt động về cơ sở; chú trọng triển khai, nâng cao hiệu quả việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là nữ CNLĐ để tổ chức CĐ thật sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của CNLĐ”./.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết