Tiếng Việt | English

29/11/2019 - 16:40

Long An: Doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng trưởng kim ngạch xuất, nhập khẩu

Từ đầu năm đến nay, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2018. Theo đó, doanh thu 10 tháng năm 2019 của doanh nghiệp khu vực FDI đạt 1.456 triệu USD, tăng 7,47% so cùng kỳ; khu vực DDI đạt 15.752 tỉ đồng, tăng 6,36% so cùng kỳ năm 2018.

Hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI và DDI đạt 1.161 triệu USD, tăng 15,16% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực FDI đạt 1.029 triệu USD, tăng 16,15% so cùng kỳ năm 2018 và đóng góp 88,64% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả khu vực FDI và DDI.

Riêng về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI và DDI đạt 923 triệu USD, tăng 3,5% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực FDI đạt 799 triệu USD, tăng 2,3% so cùng kỳ năm 2018 và đóng góp 85,65% vào tổng kim ngạch nhập khẩu của cả khu vực FDI và DDI./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết