Tiếng Việt | English

20/10/2020 - 10:15

Long An: Doanh nghiệp trong nước thành lập mới tăng

Trong 9 tháng của năm 2020, trên địa bàn tỉnh Long An có trên 1.200 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 18.880 tỉ đồng, so cùng kỳ năm 2019 tăng 3,7% về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, tăng 1,3% về vốn đăng ký. Đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 12.300 DN đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 325.700 tỉ đồng.

Trong 9 tháng của năm 2020, trên địa bàn tỉnh Long An có trên 1.200 doanh nghiệp thành lập mới 

Cũng trong 9 tháng, tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 86 dự án trong nước với số vốn đăng ký 9.604 tỉ đồng, 19 dự án tăng vốn 2.258 tỉ đồng, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 11.862 tỉ đồng. So cùng kỳ năm 2019, cấp mới giảm 81 dự án và vốn đăng ký giảm 7.838 tỉ đồng. Đến nay, Long An có 1.998 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 232.768 tỉ đồng.

UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 64 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 246,9 triệu USD

Song song đó, trong 9 tháng qua, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 64 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 246,9 triệu USD; 53 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng 82,7 triệu USD. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm 329,6 triệu USD; giảm 34 dự án và tăng 23 triệu USD vốn đầu tư so với cùng kỳ. Đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.076 dự án, vốn đăng ký là 6.545 triệu USD; trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động, chiếm 54,6% tổng số dự án đăng ký, với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD, đạt 55,3% tổng vốn đăng ký.

Tuy nhiên, do khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn tỉnh có 192 DN giải thể, tăng 36% so với cùng kỳ. Đồng thời có 269 DN tạm ngừng kinh doanh, tăng 40% so với cùng kỳ.

Tỉnh cũng tiến hành rà soát tiến độ các dự án đầu tư, đã thu hồi 17 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 11,6 triệu USD và chấm dứt hoạt động 24 dự án trong nước, diện tích 110,6ha; vốn đầu tư đăng ký 1.368 tỉ đồng.

Hiện tại, UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các địa phương tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nâng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai nhanh dự án trên địa tỉnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết