Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 15:09

Long An: Nhiều ý kiến đóng góp Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Ngày 18-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An phối hợp Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật tổ chức hội nghị dành cho trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Nhạc sĩ Trịnh Hùng phát biểu

Tại hội nghị, đa số các ý kiến thống nhất với kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đồng thời các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề nông nghiệp, việc sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng kết cấu hạ tầng. Về giáo dục và đào tạo, y tế, các đại biểu đề nghị cần có cách đánh giá phù hợp, đầy đủ hơn.

Đại biểu Trần Thị Kim Đính phát biểu

Những ý kiến của các đại biểu sẽ là tiền đề, cơ sở nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết