Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 20:19

Long An: Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa – Thông tin

 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phạm Văn Trấn phát biểu ôn lại truyền thống ngành Văn hóa – Thể thao

Ngày 28-8-2015, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa-Thông tin (28-8-1945- 28-8-2015). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch HĐND tỉnh – Đặng Văn Xướng đến dự.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.023/1.031 ấp, khu phố đăng ký thực hiện mô hình ấp, khu phố văn hóa, được công nhận lại và công nhận mới 964 ấp, khu phố văn hóa, đạt 93,6%/tổng số đăng ký; gần 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, được công nhận 350.919 hộ, đạt 96%/tổng số hộ; số vụ bạo lực gia đình hàng năm đều giảm; có 97/192 xã, phường, thị trấn lành mạnh,... Tính đến cuối năm 2014, có 83 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa, chiếm 43,22%/tổng số, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra.

Tiết mục văn nghệ 

Ngoài ra, phong trào luyện tập thể dục, thể thao rộng khắp, số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên chiếm 28,8% tổng số dân; số hộ gia đình thể thao không ngừng tăng lên, nhất là trong khối công nhân viên chức, học sinh,… đạt 19,78%. Toàn tỉnh có 14 Trung tâm Văn hóa-Thể thao tại các huyện, thị xã, thành phố; phấn đấu đến năm 2015 có 50% xã, phường, thị trấn xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng.

Buổi họp mặt là dịp ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua các thời kỳ tham gia, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tự hào nghề nghiệp; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2015 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Đặng Văn Xướng đánh giá cao kết quả ngành Văn hóa đã đạt được. Các thiết chế từ tỉnh đến cơ sở được xây dựng và từng bước hoạt động hiệu quả. Nhiều di tích lịch sử được đầu tư tôn tạo,… Tuy nhiên, ngành cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ nhân viên và có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ để xây dựng đội ngũ văn hóa có bản lĩnh nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)./.

Lê Ngọc
 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích