Tiếng Việt | English

14/08/2022 - 14:52

Long An phấn đấu giảm 15% tổng số hộ nghèo trong năm 2022  

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thông tin từ UBND tỉnh, tổng số hộ nghèo đầu năm 2022 của tỉnh là 6.296 hộ, trong đó số hộ thoát nghèo là 62 hộ; tổng số hộ cận nghèo là 11.570 hộ, trong đó phát sinh 16 hộ.

Bằng các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều gia đình nghèo trong tỉnh có điều kiện vươn lên trong cuộc sống

Đến tháng 7/2022, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn 6.234 hộ trên tổng số 479.632 hộ dân, chiếm 1,3%; tổng số hộ cận nghèo là 11.586 hộ, chiếm 2,42%. Từ nay đến cuối năm 2022, tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra là giảm 15% tổng số hộ nghèo.

Gia đình ông Trần Văn Sự, ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, là một trong những hộ cận nghèo được quan tâm giúp đỡ thời gian qua. Ông chia sẻ: “3 năm trước, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng để mua bò về nuôi. Sau đó, tôi vay thêm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mua thêm 2 con bò. Với sự hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ xã, huyện, việc chăn nuôi rất thuận lợi. Hy vọng bò bán có giá để gia đình tôi sớm trả được nợ”.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022, về việc phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022, về việc phân bổ vốn năm 2022 nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với tổng số vốn đầu tư phát triển trên 27 tỉ đồng; phân bổ vốn năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để thực hiện các Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn phân bổ gần 32 tỉ đồng (trong đó, vốn đầu tư phát triển trên 7 tỉ đồng, vốn sự nghiệp gần 25 tỉ đồng).

Hiện nay, UBND tỉnh đang thực hiện việc phân bổ chi tiết cho các đơn vị để triển khai thực hiện. Kinh phí vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được phân bổ theo Quyết định số 652/QĐ-TTg, ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 653/QĐ-TTg, ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 cho các địa phương để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út cho biết, thời gian tới, tỉnh bám sát những mục tiêu, định hướng, quy định trong giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn 5 năm và hàng năm cho phù hợp tình hình thực tế địa phương, phù hợp với nguồn lực được phân bổ cũng như nguồn lực huy động được để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết