Tiếng Việt | English

26/05/2016 - 22:05

Long An: Thành lập đường dây nóng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Theo quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, Sở thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường là 0723.820828…

Số điện thoại đường dây nóng này tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính, bên cạnh đó tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày bằng địa chỉ thư điện tử stnmt@longan.gov.vn.

Những nội dung chính tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ./.

Đức Thuận

Chia sẻ bài viết