Tiếng Việt | English

23/02/2024 - 12:04

Long An: Thu hút hơn 11 tỉ USD vốn FDI  

Theo thông tin từ UBND tỉnh, đến nay, tỉnh thu hút 1.276 dự án, vốn hơn 11 tỉ USD. Với kết quả này, Long An đứng vững trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu thu hút dòng vốn FDI cả nước.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp thông tin: Công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện, tỉnh đã tiếp và làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức, tập đoàn nước ngoài đến tìm hiểu, khảo sát địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

Đặc biệt, ngày 19/02/2024, Long An đã tổ chức thành công Họp mặt mừng Xuân Giáp Thìn và Lễ tri ân doanh nghiệp tỉnh Long An. Riêng trong tháng 2, số dự án, vốn đăng ký trong nước và FDI tăng so với cùng kỳ.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.276 dự án, vốn hơn 11 tỉ USD

Đối với đầu tư trong nước, trong tháng 2,  thành lập mới gần 100 doanh nghiệp với tổng vốn 1.012 tỉ đồng (tăng 10%). Lũy kế từ đầu năm, thành lập mới 258 doanh nghiệp (tăng 12%) với tổng vốn 3.087 tỉ đồng (tăng 137%). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 17.204 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 375.869 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cấp mới 04 dự án đầu tư trong nước (tăng 02 dự án) với tổng vốn đầu tư 2.112,9 tỉ đồng; lũy kế từ đầu năm, cấp mới 05 dự án với tổng vốn đầu tư 2.117,9 tỉ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.210 dự án với số vốn đăng ký 300.377,9 tỉ đồng.

Riêng về đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp mới 11 dự án đầu tư nước ngoài (tăng 07 dự án) với tổng vốn đăng ký 103,4 triệu USD (tăng 49,6 triệu USD); lũy kế từ đầu năm, cấp mới 15 dự án (tăng 08 dự án), với vốn đầu tư cấp mới 109,86 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.276 dự án, vốn hơn 11 tỉ USD; trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư hơn 4,2 tỉ USD./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết