Tiếng Việt | English

06/07/2022 - 17:09

Long An triển khai Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm học 2022 - 2023  

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa triển khai Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 - 2023 bằng hình thức trực tuyến trong tháng 7 và tháng 8.

Theo đó, hình thức này sẽ được triển khai tất cả các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh. Dịch vụ tuyển sinh trực tuyến được triển khai trên phần mềm quản lý giáo dục Long An (qlgd.longan.edu.vn) đối với các trường cấp THCS, THPT toàn tỉnh và các trường mầm non, Tiểu học trên địa bàn thí điểm chuyển đổi số gồm xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành; thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc; phường 4, TP.Tân An.

Đối với cấp học Mầm non, Tiểu học, nhà trường có thể lựa chọn đối tác triển khai phần mềm phù hợp với phương thức quản lý của trường đang sử dụng do hiện tại chưa triển khai phần mềm qlgd.longan.edu.vn ở 2 cấp này.

Phụ huynh học sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc nộp trực tiếp tại trường theo thời gian quy định. Đồng thời, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc thông qua ứng dụng của dịch vụ (Application)./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết