Tiếng Việt | English

23/07/2021 - 11:02

Long An tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 với phương thức xét tuyển

UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh, bổ sung việc tuyển sinh vào lớp 10 các Trường THPT năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid -19. Theo đó, việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2021 - 2022 được thực hiện bằng phương thức xét tuyển (kể cả lớp chất lượng cao trong các trường phổ thông).

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 bằng phương thức xét tuyển (Ảnh tư liệu)

Xét tuyển vào lớp 10 các trường phổ thông công lập được thực hiện dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS của đối tượng tuyển sinh. Theo đó, điểm cộng được tính theo kết quả xếp loại học lực và xếp loại hạnh kiểm. Cách tính điểm cộng cụ thể như sau:

Học lực giỏi 5 điểm; hạnh kiểm tốt 5 điểm; học lực khá 4 điểm; hạnh kiểm khá 4 điểm; học lực trung bình 3 điểm; hạnh kiểm trung bình 3 điểm; học lực yếu 2 điểm. Tổng điểm của 4 năm học ở cấp THCS sẽ là tổng điểm cộng. Ngoài ra, đối tượng tuyển sinh còn cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có).

Theo đóđiểm xét tuyển = tổng điểm 4 năm học + điểm ưu tiên (nếu có). Nếu thí sinh đồng điểm, vượt quá chi tiêu xét tuyển thì xét thêm tiêu chí phụ là điểm trung bình cả năm lớp 9, nếu vẫn còn vượt số lượng chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ 2 là điểm trung bình môn Văn, Toán, Tiếng Anh lớp 9, trong đó Văn, Toán tính hệ số 2.

Đối với điểm xét tuyển lớp chất lượng cao được tính như sau: điểm xét tuyển lớp chất lượng cao = tổng điểm 4 năm học + điểm ưu tiên (nếu có). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu thì xét thêm tiêu chí phụ "điểm trung bình cả năm lớp 9, môn Toán, Văn, Tiếng Anh", trong đó Toán hệ số 3; Văn, Tiếng Anh hệ số 2.

Riêng Trường THPT Chuyên Long An thực hiện thi tuyển sinh vào lớp 10. Thời gian thi vào ngày 06, 07/8/2021./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết