Tiếng Việt | English

01/12/2015 - 11:01

Minh bạch trong đấu thầu đầu tư công và mua sắm tài sản công

Đó là phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 30-11-2015 để cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tỉnh ủy năm 2015 và dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ Tỉnh ủy năm 2016.

 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh (giữa) phát biểu tại buổi họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Năm 2015, công tác xây dựng cơ bản trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, được các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với các công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; kế hoạch xây dựng năm 2015 được triển khai sớm, công tác lập, thẩm định, phê duyệt các công trình xây dựng cơ bản được thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng tạo điều kiện cho chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện, tiến độ xây dựng cơ bản đạt kế hoạch; các công trình trọng điểm của Đại hội IX Đảng bộ tỉnh được tập trung triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016, toàn tỉnh dự kiến bố trí vốn xây dựng cơ bản là 4.231 tỷ đồng (bằng 82,5% nhu cầu các ngành, địa phương). Trong đó, vốn ngân sách địa phương cân đối 1.268 tỷ đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Trung ương là 227 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 754 tỷ đồng, các nguồn vốn khác của tỉnh 1.980 tỷ đồng, bao gồm thu từ nguồn xổ số kiến thiết, vượt thu ngân sách 2015, tạm ứng kho bạc, vay ngân hàng phát triển, trái phiếu chính quyền địa phương.

Về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước phải phù hợp các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ưu tiên bố trí vốn trả nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn ứng trước, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP). Vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; các dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Sau đó mới xem xét bố trí các dự án khởi công mới.

Để nguồn vốn nhà nước được sử dụng có hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh phải thực hiện đúng pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, minh bạch trong đấu thầu đầu tư công và mua sắm tài sản công, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản./.

Thanh Hùng 

Chia sẻ bài viết