Tiếng Việt | English

07/07/2022 - 23:10

Mô hình Cánh đồng lớn - nâng cao hiệu quả sản xuất lúa

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tích cực triển khai, thực hiện mô hình Cánh đồng lớn (CĐL). Qua đó, giúp nông dân thuận lợi trong việc ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập.

Nông dân tham gia mô hình Cánh đồng lớn có lợi nhuận cao hơn từ 2-4 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình

Nông dân tham gia mô hình Cánh đồng lớn có lợi nhuận cao hơn từ 2-4 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Đông Xuân 2021-2022, toàn tỉnh có 25 doanh nghiệp tham gia thực hiện mô hình CĐL tại 182 cánh đồng với 3.114 hộ tham gia, diện tích thực hiện hơn 15.700ha. Vụ Hè Thu 2022, đến nay, có 9 doanh nghiệp thực hiện tại 102 cánh đồng với 335 hộ tham gia, diện tích thực hiện 9.300ha. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Gò Gòn (xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) - Trương Hữu Trí chia sẻ: “Hợp tác xã hiện có hơn 500ha lúa thực hiện mô hình CĐL và đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ với Công ty (Cty) Vinaco Đồng Tháp với giá cao hơn thị trường từ 50-200 đồng/kg. Những năm qua, mô hình này đã góp phần giúp các thành viên hợp tác xã giảm được chi phí sản xuất và lúa có đầu ra ổn định hơn”.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh - Nguyễn Văn Cường, việc thực hiện CĐL đã hình thành nên chuỗi giá trị từ sản xuất đến thu mua, chế biến và xuất khẩu theo hình thức khép kín, chú trọng đến phẩm chất lúa gạo đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, giúp nông dân ứng dụng tốt và đồng bộ các giải pháp kỹ thuật. Nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng tạo điều kiện để đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất, tạo đà phát triển theo hướng bền vững.

Khi tham gia thực hiện mô hình CĐL, nông dân có điều kiện thuận lợi để áp dụng các quy trình sản xuất mới, sử dụng giống xác nhận, giảm giống, giảm lượng phân bón; đồng thời, gieo sạ cùng thời gian trong cùng cánh đồng, giữa các khu vực chênh lệch từ 5-10 ngày. Qua đó, chi phí sản xuất giảm từ 4-10% so với ngoài mô hình, lợi nhuận của nông dân trong mô hình cao hơn so với ngoài mô hình từ 2-4 triệu đồng/ha./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết