Tiếng Việt | English

02/04/2024 - 11:03

Mỹ Lệ: Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2013, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thời gian qua, xã tập trung duy trì, nâng cao các tiêu chí (TC) đã đạt, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao theo lộ trình đề ra.

Giữ vững, nâng chất các tiêu chí

Về xã Mỹ Lệ hôm nay, hình ảnh những ngôi nhà khang trang, các tuyến đường nhựa, bêtông trải dài đến từng ngõ, xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Cuộc sống sung túc dần hiện hữu trên miền quê còn nhiều khó khăn này.

Những thay đổi đó được hình thành từ khi xã bắt đầu triển khai xây dựng NTM. Ban đầu, khi triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các TC, xã gặp không ít khó khăn do nguồn lực còn hạn chế nhưng nhờ sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và sự đồng lòng, chung tay của người dân mà diện mạo của xã ngày càng đổi mới.

Hệ thống giao thông xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa

Bên cạnh đó, nhiều cách làm mới trong phát triển kinh tế được người dân áp dụng; phong trào trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan môi trường được tích cực triển khai;... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 0,66%. Ông Nguyễn Văn Phúc (ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ) cho biết: “Từ khi triển khai chương trình xây dựng NTM đến nay, tôi nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt. Diện mạo nông thôn ngày càng sạch, đẹp, nhất là đường xóm, ấp được bêtông, cứng hóa giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn”.

Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các TC đã đạt, hoàn thiện các TC xây dựng NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra, xã Mỹ Lệ xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể theo hướng bền vững trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu phát huy vai trò chủ thể của người dân, nâng cao chất lượng toàn diện các TC theo bộ TC xây dựng NTM nâng cao.

Quyết tâm thực hiện

Theo Chủ tịch UBND xã Mỹ Lệ - Nguyễn Văn Thành, sau khi rà soát, đánh giá theo bộ TC xã đạt chuẩn NTM nâng cao, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành xây dựng NTM, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong việc triển khai, thực hiện. Trong đó, xã tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao.

Đến nay, xã đã hoàn thành 12/19 TC xây dựng NTM nâng cao. Với sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và người dân, công tác triển khai xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn xã trong thời gian qua đã và đang diễn ra thuận lợi. Trong đó, người dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng góp công, góp của để thực hiện các phong trào do địa phương phát động.

Trường lớp trên địa bàn xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước được đầu tư xây dựng khang trang

“Để phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao trong năm 2025, xã tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng; tiếp tục triển khai các dự án giảm nghèo, tuyên truyền, vận động các hộ nghèo không trông chờ, ỷ lại, nỗ lực vươn lên thoát nghèo; tập trung chuyển giao khoa học - kỹ thuật phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời, phát huy tối đa sức mạnh nội lực trong dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được” - ông Nguyễn Văn Thành cho biết.

Để hoàn thành mục tiêu đạt NTM nâng cao đúng lộ trình, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Mỹ Lệ vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung tay của người dân, kỳ vọng rằng xã Mỹ Lệ sẽ “cán đích” đúng hẹn./.

Để tiếp tục nâng chất các TC trong xây dựng NTM, từ năm 2012 đến nay, xã Mỹ Lệ huy động nguồn lực hơn 75 tỉ đồng đầu tư các công trình dân sinh. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 68 tỉ đồng, huy động trong dân gần 7 tỉ đồng.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết