Tiếng Việt | English

30/12/2015 - 09:17

Long An

Năm 2015, bức tranh kinh tế khởi sắc

Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An (KH-ĐT) - Nguyễn Minh Hạ cho biết, kết thúc năm 2015, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh vượt kế hoạch đề ra và tăng cao hơn mức tăng trưởng của năm trước. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tạo đà cho giai đoạn 2016-2020.


Sản xuất công nghiệp phát triển, bức tranh kinh tế ở Long An đã tươi sáng hơn

Tươi sáng bức tranh kinh tế

Ông Nguyễn Minh Hạ cho rằng, tăng trưởng kinh tế là vấn đề quan trọng nhất trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Để đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho từng ngành, từng lĩnh vực, đồng thời có nhiều giải pháp quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tỉnh ở mức 11,6%, (chỉ tiêu đề ra là 11,5%). Theo đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Cụ thể, khu vực I chiếm tỷ trọng hơn 26% (giảm 2,4% so với năm 2014); khu vực II chiếm trên 42% (tăng 1,6% so với năm 2014); khu vực III chiếm 31% (tăng 0,8% so với năm 2014). So sánh với các tỉnh trong khu vực cũng như mức bình quân chung của cả nước, Long An là tỉnh có mức tăng trưởng khá.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của Long An năm nay tăng trên 13%. Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất công nghiệp trong năm đạt trên 153.000 tỷ đồng, tăng gần 19%; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, với giá trị 151.377 tỷ đồng, tăng gần 19% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2015 là 3.690 tỷ USD, đạt 99,8% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu 2.941tỷ USD, đạt 105% kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực thu ngân sách, Cục trưởng Cục thuế - Cao Văn Tạo cho biết, đến thời điểm này, nguồn thu trong tỉnh lên đến 6.200 tỷ đồng, đạt 118% dự toán; tăng 18,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh là 3.400 tỷ đồng, chiếm gần 55% trên tổng thu nội địa (chưa bao gồm xổ số kiến thiết). Có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Để đạt được kết quả khả quan này, ngành thuế đã tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý thu thuế; thu kịp thời số thuế phát sinh; đôn đốc, xử lý thu nợ động thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu;… Đặc biệt ngành thuế đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế. Đến nay, có 99,6% doanh nghiệp trên toàn tỉnh kê khai thuế qua mạng; trên 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trong công tác quản lý.


Sản xuất công nghiệp phát triển, bức tranh kinh tế ở Long An đã tươi sáng hơn

Nếu như ngành thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thì trên lĩnh vực hải quan lại có niềm phấn khởi riêng. Theo Cục trưởng Cục Hải quan Long An - Võ Ngọc Tám, hơn 26 năm qua, lần đầu tiên Cục Hải quan Long An đạt số thu vượt mức 2.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, năm 2015, đánh dấu một mốc mới, đỉnh cao trong suốt 26 năm phát triển của đơn vị, phát triển vượt bậc về số thu, kim ngạch xuất nhập khẩu, số lượng doanh nghiệp, số lượng tờ khai hải quan.

Ngay từ đầu năm, Hải quan Long An được giao nhiệm vụ thu ngân sách 1.850 tỷ. Con số này làm toàn ngành lo lắng bởi nhiều chính sách giảm, miễn, không thu thuế khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định tự do thương mại, phi thuế quan song phương, đa phương với nhiều nước, khu vực trên thế giới; giá dầu thế giới biến động giảm sâu, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu, kim ngạch nhập khẩu tại đơn vị, …

Trước nhiệm vụ được giao, từ đầu năm ngành đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế trong từng lĩnh vực; phát huy tính chủ động, sáng tạo từ cơ sở; không ngừng cải tiến phương pháp làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, Cục Hải quan Long An đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm giấy tờ trong thủ tục quyết toán, hoàn thuế;… tạo thuận lợi, thông thoáng cho DN.

Đến nay, số thu ngân sách là 2.053 tỷ đồng, đạt 110,6% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (Cục Hải quan Long An quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang). Riêng địa bàn Long An nguồn thu từ hải quan đạt 1.491 tỷ, đạt 112,5% chỉ tiêu của Bộ Tài chính và HĐND tỉnh Long An giao. Năm 2016, Cục Hải quan Long An được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 2.100 tỷ đồng. Toàn thể CBCC đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao ít nhất 5%.

Năm 2016 - đồng bộ nhiều giải pháp

Theo dự báo, kinh tế trong nước tiếp tục đà phục hồi ổn định với tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2016. Riêng trong tỉnh, sẽ có một số dự án lớn đi vào hoạt động, góp phần vào tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và duy trì tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mà nền kinh tế của tỉnh sẽ ảnh hưởng.

Để nền kinh tế trong tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển bền vững, Long An tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, huy động mọi nguồn lực phục vụ tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Giám đốc Sở KH-ĐT- Nguyễn Minh Hạ cho biết thêm./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết