Tiếng Việt | English

02/03/2024 - 16:20

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tuân thủ nghiêm các mệnh lệnh, chỉ đạo từ cấp trên, tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nội dung, chương trình huấn luyện tại Đồn Biên phòng Long Khốt đúng quy định, sát với yêu cầu thực tế, xác định rõ mục tiêu huấn luyện trong từng tuần, tháng

Nội dung, chương trình huấn luyện tại Đồn Biên phòng Long Khốt đúng quy định, sát với yêu cầu thực tế, xác định rõ mục tiêu huấn luyện trong từng tuần, tháng

Huấn luyện sát với thực tế

Tại Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng), công tác huấn luyện luôn được quan tâm, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Đồn bám sát chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm, Đồn đều xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện đúng quy định, sát với yêu cầu thực tế, xác định rõ mục tiêu huấn luyện trong từng tuần, tháng.

Theo binh nhất Nguyễn Văn Thái (Đội Vũ trang ĐBP Long Khốt), CBCS chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy đơn vị. Trong tham gia huấn luyện, bản thân chấp hành tốt, các bài tập trong quá trình huấn luyện phù hợp nên cơ bản tiếp thu đầy đủ. Với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, chúng tôi nguyện đem hết sức mình cống hiến, tham gia thật tốt trong huấn luyện và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và sự bình yên của nhân dân.

Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên ĐBP Long Khốt, cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Đồn xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện tuần, tháng; phân công cán bộ chuẩn bị giáo án và đánh giá, thông qua phê duyệt giáo án, chuẩn bị tài liệu học tập, mô hình đạo cụ, thao trường, bãi tập và triển khai huấn luyện đúng nội dung, kế hoạch được phê duyệt.

Tại đơn vị, trong quá trình huấn luyện, chúng tôi thường xuyên theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh kịp thời nội dung, thời gian phù hợp với thực tế, nhiệm vụ cũng như thời tiết, khí hậu; đồng thời, khắc phục các thiếu sót, hạn chế. Chính vì vậy, công tác huấn luyện tại Đồn đã có những bước tiến mới. CBCS được huấn luyện nắm chắc các nội dung; kết hợp tốt giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật, pháp luật;... Chất lượng huấn luyện toàn đơn vị đạt khá trong năm 2023.

“Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Để nâng cao hơn nữa công tác này, trong năm 2024, Đồn tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, học tập các nội dung chính trị theo kế hoạch; duy trì thực hiện nghiêm ngày điều lệnh, ngày, giờ kỹ thuật; huấn luyện quân sự, nghiệp vụ, pháp luật, chiến thuật biên phòng theo kế hoạch, rèn luyện thể lực cho CBCS và các nội dung về nghiệp vụ. Đơn vị cũng triển khai xây dựng kế hoạch, tiến trình huấn luyện đúng thời gian; làm tốt công tác quán triệt, phân công và huấn luyện, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch” - Trung tá Đỗ Văn Long nhấn mạnh. 

Đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) quán triệt nghiêm túc và đầy đủ, chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu, phân công cán bộ huấn luyện chuẩn bị đầy đủ nội dung bài giảng, vật chất, mô hình học cụ; bảo đảm huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian và quân số tham gia. Cán bộ tham gia huấn luyện luôn tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng huấn luyện.

Đồn duy trì chặt chẽ, thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt, điều chỉnh phù hợp; chú trọng các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tổ chức huấn luyện theo phương châm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, huấn luyện kỹ thuật kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và chiến thuật, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành. Nội dung huấn luyện thường xuyên được Đồn đổi mới, đột phá vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kỹ thuật, chiến thuật tác chiến độc lập,...

Đồng thời, Đồn thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao khả năng tác chiến sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng với các lực lượng có liên quan;... Qua huấn luyện, nhận thức của CBCS Đồn được nâng lên, có tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. CBCS còn hiểu rõ về tình hình nhiệm vụ, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của chỉ huy các cấp, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp huấn luyện cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế

Thượng tá Nguyễn Văn Tiền - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thông tin: Đồn xác định nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh tiêu biểu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Để nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong năm 2024, Đồn xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ vật chất, tài liệu, giáo án, tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, chúng tôi huấn luyện cho CBCS sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế, nắm vững chiến thuật, võ thuật, nghiệp vụ, pháp luật, nâng cao chất lượng về chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy và duy trì nghiêm kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Ngoài ra, chúng tôi huấn luyện điều lệnh đội ngũ, thực hiện ngày điều lệnh, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật động tác đội ngũ phục vụ học tập, công tác tại đơn vị và bổ sung những nội dung còn yếu và thiếu cho đơn vị. Đồn cũng kiến nghị, đề xuất cấp trên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn trong quá trình huấn luyện; cấp bổ sung kịp thời tài liệu còn thiếu, bảo đảm phục vụ tốt công tác huấn luyện theo môn bài./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết