Tiếng Việt | English

28/05/2021 - 14:43

Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường từ hệ thống quan trắc môi trường tự động

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp ngành chức năng, địa phương tổ chức đôn đốc các doanh nghiệp (DN) hoạt động triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, tạo thuận lợi trong việc quản lý, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT).

Hệ thống quan trắc tự động góp phần thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường

Vì môi trường xanh, sạch

Long An đang hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển nhanh, bền vững. Quan điểm của tỉnh không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế và định hướng ưu tiên thu hút những nhà đầu tư sử dụng công nghệ tiên tiến, xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Vì vậy, công tác BVMT trên địa bàn luôn được lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện.

Ngành chức năng trên địa bàn tăng cường các công tác chuyên môn để cụ thể hóa những chỉ đạo, chủ trương trong công tác BVMT từ cấp trên. Đồng thời, các đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn đã nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định và chủ động phối hợp trong công tác BVMT.

Theo quy định, trước khi đi vào hoạt động, các DN bắt buộc phải có đầy đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường được ngành chức năng có thẩm quyền cấp phép, xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định. Mặt khác, những đơn vị này còn phải tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối và truyền dữ liệu 24/24 giờ về Sở TN&MT để theo dõi, kiểm tra. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc bắt buộc đối với các khu, cụm công nghiệp (K,CCN), các DN hoạt động bên ngoài có lưu lượng nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên.

Theo đánh giá của ngành chức năng, việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động giúp ngành chức năng thuận lợi theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải của các đơn vị, DN hoạt động trên địa bàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thiết thực trong việc BVMT. Từ đó, ngành chức năng có kế hoạch, thời gian yêu cầu các đơn vị hoạt động tổ chức lắp đặt theo quy định.

Đại diện Ban Quản lý KCN Long Hậu (huyện Cần Giuộc) - Bùi Lê Thanh Hiếu cho biết, đơn vị ý thức rõ tầm quan trọng của việc BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của DN đối với vấn đề này. Đơn vị ưu tiên thu hút những nhà đầu tư có công nghệ sạch, tiên tiến và thân thiện với môi trường. Chúng tôi cũng đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng trước khi thu hút đầu tư, trong đó có những hạ tầng phục vụ việc giám sát, xử lý nước thải trong quá trình hoạt động, bảo đảm đạt chuẩn và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của DN thứ cấp. Rác sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại được công ty ký hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có đầy đủ chức năng để thực hiện. Đơn vị đã chủ động tổ chức lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối và truyền dữ liệu 24/24 giờ về Sở TN&MT theo dõi, giám sát. Trạm quan trắc tự động giúp đơn vị có thể biết, nắm bắt các thông số và điều chỉnh phù hợp các tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Tương tự, Giám đốc Hành chính-Quản trị KCN Hòa Bình (huyện Thủ Thừa) - Đặng Trung Tín chia sẻ: DN luôn tuân thủ nghiêm quy định về BVMT và nâng cao vai trò, trách nhiệm cùng với cộng đồng thực hiện công việc này. Trước khi đi vào hoạt động, khu đã xây dựng hệ thống nước thải tập trung đạt chuẩn theo quy định, bảo đảm xử lý hết nước thải của các DN thứ cấp trong khu. Hiện nay, hệ thống xử  lý nước thải vận hành thực tế 1.100-1.200m3/ngày đêm. Đơn vị báo cáo định kỳ hoạt động môi trường về ngành chức năng theo dõi quản lý, ký hợp đồng thu gom rác thải đối với các đơn vị đầy đủ chức năng để xử lý. Mặt khác, chúng tôi tuân thủ chủ trương, tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước tự động theo quy định, truyền dữ liệu 24/24 giờ về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát. Việc lắp đặt có vai trò, ý nghĩa quan trọng, vừa giúp đơn vị có cơ sở báo cáo các dữ liệu, thông số kỹ thuật đã qua xử lý cho ngành chức năng; đồng thời, giúp khu nắm bắt, kiểm tra được những thông số kỹ thuật, có những điều chỉnh, kiểm tra lại hệ thống, xử lý phù hợp trước khi xả thải ra bên ngoài, nhằm bảo đảm BVMT.

Nâng cao năng lực quản lý

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin: Công tác BVMT có những chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, tập trung ở một số điểm: Công tác điều tra, xác định các nguồn thải; công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT; đầu tư cho hệ thống quan trắc, giám sát và hạ tầng kỹ thuật môi trường; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT;...

Hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục mang lại hiệu quả thiết thực. Theo dõi, giám sát diễn biến chất lượng môi trường tại những nơi chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát triển KT-XH, nhằm dự báo xu thế biến đổi và đề xuất các phương hướng quản lý, kế hoạch BVMT, khai thác hợp lý tài nguyên trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo vệ chất lượng nguồn nước các tuyến sông, duy trì bảo vệ không khí xung quanh là nhiệm vụ cấp thiết được tỉnh quan tâm nhằm bảo đảm cho phát triển bền vững KT-XH của địa phương. Thông tin, cảnh báo kịp thời đến cộng đồng nhằm giảm thiểu những tác động ảnh hưởng do biến động của môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác BVMT, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kịp thời các sự cố môi trường. Kiểm tra hiệu quả hoạt động của hệ thống quan trắc tự động của các trạm xử lý nước thải tập trung của các K,CCN và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh (bao gồm các nguồn phát thải khí thải lớn). Giám sát liên tục nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của các K,CCN, các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh và các nguồn phát thải khí thải lớn. Kịp thời đưa ra các biện pháp quản lý, xử lý, khắc phục các sự cố liên quan đến xả thải vượt quy chuẩn vào môi trường.

Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc còn góp phần nâng cao ý thức của DN xử lý nước/khí thải, việc giám sát nước/khí thải của các nguồn thải lớn được thực hiện chặt chẽ; tăng cường năng lực cảnh báo và giám sát; cập nhật liên tục cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường phục vụ lập cơ sở dữ liệu về môi trường. Qua đó, góp phần đắc lực trong nâng cao công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Sở có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư K,CCN, DN hoạt động trên địa bàn thực hiện và tập trung kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Sở tham mưu, đề xuất lắp đặt một số vị trí mới để lắp đặt trạm quan trắc không khí, nước mặt tự động.

“Địa phương cũng kiến nghị cấp trên sớm hoàn thiện mô đun tích hợp camera của trạm cơ sở và mô đun điều khiển máy lấy mẫu tự động; hoàn thiện thuật toán để thống kê truy xuất được tỷ lệ nhận dữ liệu trong ngày (hiện tại 2 ngày trở lên). Ban hành quy trình bảo mật hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở (data logger). Tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường cũng như phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh nhằm có giải pháp kịp thời BVMT giữa các địa phương. Chia sẻ số liệu quan trắc môi trường tự động các tỉnh nhằm nâng cao công tác BVMT khu vực nói riêng và cả nước nói chung” - ông Nguyễn Tân Thuấn thông tin thêm./.

Tỉnh đầu tư lắp đặt 3 trạm quan trắc không khí tự động cố định, 3 trạm quan trắc nước mặt tự động cố định, 5 màn hình led hiển thị thông tin số liệu quan trắc tự động. Tỉnh còn đầu tư hệ thống giám sát các trạm xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 với khởi đầu theo dõi, giám sát 3 trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục hệ thống xử lý nước thải của 3 KCN, sử dụng phần mềm theo dõi riêng của tỉnh.

Đến nay, tỉnh đang theo dõi, giám sát 33 trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục hệ thống xử lý nước thải của các doanh nghiệp, K,CCN; 3 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục sử dụng phần mềm EnviSoft của Tổng cục Môi trường từ đầu năm 2020 và đã truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục về Bộ TN&MT.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích