Tiếng Việt | English

28/09/2023 - 10:00

Nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở  

UBND tỉnh Long An chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh và các chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư

Với tính chất đặc thù của nhà để ở, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, nhất là nhà mặt phố, nhà ống luôn tìm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, nổ nghiêm trọng. Một số chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao được xây dựng trên diện tích nhỏ và xen kẽ trong các khu dân cư, do tư nhân, doanh nghiệp tự đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, quy định về an toàn PCCC đối với khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện phải cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định pháp luật về PCCC.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tiến hành tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại, vi phạm theo lĩnh vực để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tăng cường về PCCC, thoát nạn.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người dân, qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư, Zalo, Facebook. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ sở, người dân trong thực hiện các quy định về PCCC và CNCH; tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở đáp ứng yêu cầu trong công tác PCCC và CNCH.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và vận động người dân trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cảnh báo cháy sớm không dây và trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thang dây, mặt nạ phòng độc, dụng cụ phá dỡ,…) theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao cơ sở tập trung đông người, các khu, cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở khi xảy ra cháy sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thông báo bằng văn bản cho UBND các cấp và công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông danh sách cơ sở đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, cơ sở ngừng hoạt động, cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH để chính quyền địa phương, người dân giám sát,...

Theo Công an tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ được giao, để phòng ngừa các sự cố cháy xảy ra nghiêm trọng như một số tỉnh, thành phố, ngày 26/9/2023, Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Đồng thời, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết