Tiếng Việt | English

06/02/2017 - 13:51

Lắp đặt trạm quan trắc tự động

Nâng cao năng lực cảnh báo, giám sát môi trường

Việc lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp đang được các đơn vị thực hiện. Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An luôn theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng quy định để giám sát đầu ra nước thải, bảo vệ môi trường (BVMT).


Các trạm quan trắc nước thải tự động đang được lắp đặt nhằm giám sát, kiểm tra nước thải đầu ra trước khi xả ra môi trường (Ảnh chụp trạm quan trắc tại KCN Thuận Đạo)

Lắp đặt trạm quan trắc môi trường

Thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường còn diễn ra tại một số địa phương trên cả nước. Trước thực tế trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cùng chung tay BVMT. Thủ tướng nhấn mạnh, kiểm tra, thanh tra chặt chẽ các hoạt động xả thải trên từng địa bàn để BVMT, đặc biệt là tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) - nơi có hoạt động xả thải tập trung, các nhà máy ngoài K,CCN.

Ngoài việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của ngành liên quan, các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng bắt buộc phải xây lắp hệ thống xử lý chất thải theo đúng quy định, báo cáo định kỳ về Sở TN&MT địa phương để theo dõi. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tiến hành lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, truyền thông số về Sở TN&MT 24/24 nhằm giám sát, kiểm tra trước khi thải ra môi trường. Đối với các nhà máy hoạt động ngoài K,CCN có lưu lượng nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên cũng phải thực hiện tương tự như K,CCN.

Việc lắp đặt các trạm quan trắc nước thải tự động trên địa bàn tỉnh đang được các đơn vị triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2016, tỉnh có 7 KCN (Long Hậu, Tân Đức, Thuận Đạo, Đức Hòa, Thái Hòa, Hải Sơn, Phúc Long) và 2 nhà máy (Công ty Sapporo thuộc KCN Việt Hóa và Công ty TNHH MTV Công nghiệp Huafu Việt Nam thuộc KCN Thuận Đạo) thực hiện việc lắp đặt trạm quan trắc và truyền thông số xử lý nước thải (XLNT) đầu ra về Sở TN&MT tỉnh theo quy định.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý KCN Long Hậu, việc BVMT luôn được chú trọng hàng đầu. Hiện 2 giai đoạn của KCN Long Hậu đều có hệ thống XLNT theo đúng quy định, công suất 7.500m3/ngày đêm, trong đó, giai đoạn 1 nhà máy vận hành công suất 5.000m3/ngày đêm, giai đoạn 2 vận hành công suất 2.500m3/ngày đêm. Nhằm chủ động phối hợp BVMT cùng ngành liên quan, ngoài việc báo cáo định kỳ, KCN lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, truyền thông số XLNT đầu ra về Sở TN&MT 24/24 theo dõi, kiểm tra. Đồng thời, KCN ký kết hợp đồng thu gom chất thải với đơn vị đủ chức năng vận chuyển, xử lý, bảo đảm BVMT.

Tại KCN Thuận Đạo do Công ty Cổ phần KCN Đồng Tâm làm chủ đầu tư, công tác BVMT được thực hiện nghiêm túc. KCN Thuận Đạo gồm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 KCN Thuận Đạo Bến Lức và giai đoạn Thuận Đạo Bến Lức mở rộng). Hai giai đoạn đi vào hoạt động, đều có hệ thống XLNT, được ngành liên quan cấp phép vận hành.

Giai đoạn 1 nhà máy XLNT có công suất thiết kế 4.000m3/ngày đêm, trong đó, hệ thống XLNT dành riêng cho nhà đầu tư ChingLuh công suất 3.700m3/ngày đêm (nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN40:2011/BTNMT), còn lại hệ thống XLNT công suất 300m3/ngày đêm cho các nhà đầu tư thứ cấp khác.

Giai đoạn 2, hệ thống XLNT công suất thiết kế 10.000m3/ngày đêm, trong đó, hệ thống XLNT dành riêng cho nhà đầu tư Huafu công suất 6.000m3/ngày đêm, đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 (nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN40:2011/BTNMT và QCVN 13-MT:2015/BTNMT) và hệ thống XLNT công suất 4.000m3/ngày đêm dành cho các nhà đầu tư thứ cấp khác.

Hiện giai đoạn 2 nhà máy xử lý vận hành thực tế công suất 2.500m3/ngày đêm, riêng nhà máy của Huafu vận hành công suất khoảng 2.000m3/ngày đêm. Toàn KCN có 4 điểm xả thải ra Rạch Chanh, các hệ thống XLNT chịu sự giám sát trực tiếp của Ban Quản lý KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở TN&MT tỉnh. Tất cả các hệ thống XLNT nói trên được chủ đầu tư trang bị trạm quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT theo yêu cầu từ cuối năm 2015.


Các trạm quan trắc nước thải tự động đang được lắp đặt nhằm giám sát, kiểm tra nước thải đầu ra trước khi xả ra môi trường

Nâng cao năng lực cảnh báo

Giám đốc Điều hành KCN Thuận Đạo - Nguyễn Môn cho biết: “Công tác BVMT luôn được chúng tôi chú trọng. Toàn khu hiện có 3 trạm quan trắc nước thải đầu ra để truyền dữ liệu về Sở TN&MT kiểm tra. Riêng hệ thống XLNT của Huafu được trang bị đồng thời 2 trạm quan trắc tự động. Một trạm do Huafu đầu tư bên trong nhà máy, kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT và một trạm do khu đầu tư đặt bên ngoài, tại bể kiểm soát nước thải KCN để tăng cường tần suất giám sát nước thải của nhà đầu tư Huafu."

"Ngoài ra, khu còn lắp đặt thêm trạm quan trắc nước thải đầu vào để giám sát đầu vào, lưu lượng nước của nhà đầu tư thứ cấp nhằm nắm thông tin và giúp đội ngũ quản lý dễ dàng kiểm tra, báo cáo. Bên cạnh đó, định kỳ 3 tháng/lần, KCN báo cáo kết quả XLNT, 6 tháng báo cáo tình hình xử lý rác thải về Sở TN&MT theo dõi, quản lý. Riêng các chất thải rắn, KCN ký kết hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển xử lý” - Giám đốc Điều hành KCN Thuận Đạo - Nguyễn Môn cho biết thêm.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh - Phan Nhân Duy thông tin: “Việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, chuyển dữ liệu về sở đang được các KCN, CCN, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện. Sở lắp đặt hệ thống quan trắc để theo dõi, xử lý dữ liệu của các đơn vị truyền về, chủ động giám sát, kiểm tra liên tục nước thải qua xử lý của các KCN, CCN,... trước khi xả ra môi trường. Từ đó, tăng cường công tác BVMT, quản lý, điều chỉnh, phát hiện các đơn vị vi phạm xả thải để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, đối với các K,CCN và nhà máy hoạt động bên ngoài có lưu lượng nước thải 1.000m3/ngày đêm chưa lắp đặt, sở có văn bản yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc theo đúng quy định ban hành."

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhằm bảo đảm công tác BVMT trên địa bàn. Ngoài 7 KCN và 2 đơn vị lắp đặt trạm quan trắc, truyền dữ liệu về sở, hiện có thêm một số K,CCN đang thử nghiệm, đăng ký truyền dữ liệu về sở trong thời gian tới”. - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh - Phan Nhân Duy cho biết thêm./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết