Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 20:44

Ngành Tuyên giáo với nhiều hoạt động nổi bật

Tăng cường tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook; tổ chức các hội thi trực tuyến; triển khai các nghị quyết (NQ) bằng hình thức trực tuyến; đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử;... là những điểm sáng trong công tác tuyên giáo (TG) của huyện Bến Lức, tỉnh Long An năm 2022.

1. Thông tin từ Ban TG Huyện ủy Bến Lức, với mục tiêu thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái thành lập huyện (14/01/1983 - 14/01/2023), Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện NQ năm 2022 đạt nhiều kết quả nổi bật. Đóng góp vào thành tích chung ấy, có hệ thống TG từ huyện đến cơ sở.

Huyện Bến Lức đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban TG Huyện ủy tham mưu đổi mới hình thức tuyên truyền, triển khai NQ, chuyên đề năm 2022 theo hình thức gián tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, năm 2022 đã triển khai NQ, chuyên đề qua mạng xã hội fanpage Người Bến Lức. Đây là việc làm mới, hiệu quả hơn cách truyền thống, vừa tiết kiệm thời gian, kinh phí, vừa thuận lợi cho các đảng viên (nếu vắng dự học trực tiếp có thể học lại bất kỳ thời gian nào).

Hiện nay, nhóm Bến Lức Anh hùng có gần 21.000 thành viên, fanpage Người Bến Lức có trên 10.000 người thích, 10.000 người theo dõi, vẫn duy trì đăng tải các tin, bài, sự kiện nổi bật hàng ngày. Năm 2022, huyện tổ chức nhiều hội thi bằng hình thức trực tuyến trên mạng xã hội do huyện quản lý cũng như phát động tham gia các cuộc thi do Ban TG Trung ương tổ chức,... thu hút cán bộ, đảng viên (CBĐV), đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm tương tác. Ngoài tuyên truyền trên Facebook, huyện thành lập trang Zalo Thông tin huyện Bến Lức đăng tin, bài hàng ngày, đến nay, số lượng xem bài trên 181.000 lượt, chia sẻ trên 10.000 lượt. Huyện cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách vận hành trang Zalo của 15 xã, thị trấn.

Riêng việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, sau hội nghị quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2022 về “Các phẩm chất, giá trị cốt lõi của CBĐV cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong giai đoạn hiện nay”, Huyện ủy Bến Lức chỉ đạo Ban TG xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ CBĐV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Đồng thời, huyện mời giảng viên đến báo cáo. Nội dung này cũng được trực tiếp trên fanpage Người Bến Lức để các đảng bộ, chi bộ học tập, tạo thuận lợi cho CBĐV và nhân dân quan tâm theo dõi.

Công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động nổi bật của ngành Tuyên giáo huyện Bến Lức

Trong công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền sử dụng nhiều hình thức để quảng bá, giới thiệu nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến CBĐV và nhân dân. Huyện duy trì truyền thanh trực tiếp chào cờ kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm thứ 11; xây dựng chuyên mục Theo dấu chân Người, giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5; đăng tải các phim tài liệu về Bác Hồ, những mô hình mới, điển hình trong học tập và làm theo gương Bác, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2022, huyện có 1 cá nhân điển hình vinh dự được Ban TG Trung ương khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Một điểm nổi bật nữa là công tác nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống địa phương được duy trì thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư. Huyện thường xuyên đăng tải các tài liệu tuyên truyền về lịch sử truyền thống, tiểu sử các danh nhân, Anh hùng Lực lượng vũ trang của huyện, các trận đánh tiêu biểu, các di tích lịch sử,... trên các nền tảng số. Trung tâm Chính trị huyện Bến Lức duy trì giảng dạy lịch sử địa phương ở các lớp do Trung tâm tổ chức.

Ngoài ra, các trường duy trì việc giáo dục truyền thống cho học sinh thông qua tài liệu tóm tắt của huyện và các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử được quan tâm. Đặc biệt năm 2022, huyện tổ chức hội thi thiết kế video giới thiệu các di tích lịch sử trên địa bàn và đăng tải trên fanpage Người Bến Lức thu hút hàng ngàn lượt xem và yêu thích,...

Trưởng ban TG Huyện ủy - Nguyễn Văn Tình cho biết, năm qua, Ban TG Huyện ủy phát huy tốt vai trò tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và định hướng của Ban TG Tỉnh ủy trên các lĩnh vực, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác TG. Chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy Đảng; đổi mới tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, NQ của Đảng theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin. Việc tuyên truyền, nắm dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng được thực hiện thường xuyên. Hoạt động khối khoa giáo nề nếp. Công tác giáo dục chính trị có sự đổi mới.

Thời gian tới, Ban TG Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện NQ, kết luận của Trung ương, của tỉnh liên quan lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ theo hướng đổi mới, có trọng tâm. Trong tổ chức học tập, chú trọng đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, phù hợp với từng đối tượng, dễ tiếp thu, dễ vận dụng.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các NQ, chỉ thị của Đảng thuộc lĩnh vực TG để đánh giá việc cụ thể hóa thực hiện của cấp ủy Đảng các cấp, làm cơ sở tham mưu sơ kết, tổng kết các NQ, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, chất lượng. Đổi mới công tác quán triệt, triển khai, thực hiện và theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch học tập Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề năm 2023. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Song song đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào các trường phổ thông, Trung tâm Chính trị huyện và hoạt động của Đoàn Thanh niên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt NQ số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;...

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Văn Tình (thứ 5, từ phải qua) nhận giấy khen của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022

Với những thành tích nổi bật, 2 năm liên tục 2021 và 2022, ngành TG huyện Bến Lức được xếp hạng nhất trong Cụm thi đua số 2, nhận giấy khen của Trưởng ban TG Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác TG./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết