Tiếng Việt | English

01/08/2022 - 11:11

Viết tiếp trang sử vàng của ngành Tuyên giáo

Ngày 01/8/2022, ngành Tuyên giáo (TG) của Đảng tròn 92 tuổi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành TG Long An có những đóng góp quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang mà đất nước ta giành được trong suốt chặng đường 92 năm qua.

Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác TG khẳng định vị trí trọng yếu trong toàn bộ các mặt công tác xây dựng Đảng; tích cực góp phần hình thành, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn có tính đột phá, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh.

Cách đây 92 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8”, kêu gọi các tầng lớp nhân dân chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc,... Từ đó, ngày 01/8 trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng, gắn với công tác tư tưởng, tuyên huấn - TG. Thông tin từ Ban TG Tỉnh ủy, trên địa bàn tỉnh ngày nay, kể từ khi hình thành những chi bộ cộng sản đầu tiên vào năm 1930, công tác tuyên truyền, huấn luyện cách mạng được các tổ chức Đảng tại địa phương đặc biệt chú trọng. Trải qua các giai đoạn 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954­ - 1975 và từ năm 1975 đến nay, công tác tuyên huấn - TG luôn giữ vai trò chủ yếu trong việc xác lập, thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động của Đảng bộ và nhân dân; là nhân tố tạo nên nguồn sức mạnh đặc biệt trong mọi hoạt động lãnh, chỉ đạo và xây dựng Đảng.

Tự hào truyền thống, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời kỳ mới (Trong ảnh: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống)

Là bộ máy tham mưu giúp Đảng bộ lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền, huấn luyện, tư tưởng, văn hóa qua các thời kỳ, ngành TG viết nên những trang sử truyền thống trong sự nghiệp cách mạng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

“Mỗi cán bộ, nhân viên ngành TG thời kháng chiến vừa là người làm công tác tuyên truyền, huấn luyện, thông tin, báo chí, văn nghệ, giáo dục,... vừa là chiến sĩ thực thụ trên chiến trường, chiến đấu vì mục tiêu độc lập, tự do. Đất nước thống nhất, cán bộ, nhân viên ngành TG tiếp tục là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị - tư tưởng; tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân” - Trưởng ban TG Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán nhận định.

Đặc biệt, từ cuối tháng 5/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, ngành TG chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Ngành TG tỉnh linh hoạt phối hợp triển khai nhiều giải pháp trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng để chủ động định hướng thông tin, dư luận xã hội, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người dân đối với các chủ trương, chính sách, các giải pháp phòng, chống dịch của Trung ương, tỉnh và địa phương.

Trưởng ban TG Huyện ủy Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương thông tin, công tác nắm tư tưởng, ổn định tình hình, trật tự, nhất là ở khu vực biên giới luôn được huyện chú trọng. Công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả phòng, chống dịch bệnh của huyện được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức: Chia sẻ những thông tin tích cực, những việc làm tốt trong phòng, chống dịch trên báo chí, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, các trang, nhóm chính thống,... giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời, tham gia phòng, chống dịch hiệu quả. Hiện huyện tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân về những định hướng của Ban TG Trung ương, Ban TG Tỉnh ủy cũng như Thường trực Huyện ủy.

Viết tiếp truyền thống

Hiện nay, tình hình KT - XH trong nước chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm được đẩy mạnh. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thể thao,... cơ bản trở lại hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, một số vấn đề tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội tiếp tục diễn ra: Tình hình xung đột Nga - Ucraina; dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; thời tiết diễn biến bất thường; giá cả vật tư, đặc biệt xăng, dầu và một số mặt hàng thiết yếu có chiều hướng gia tăng ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước,... Trước tình hình có sự đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, đội ngũ cán bộ TG trong tỉnh bám sát sự định hướng, linh hoạt để phù hợp trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021

Trưởng ban TG Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho biết, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt, ngành TG tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực TG, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, trọng tâm là những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của quá trình lãnh đạo phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Đồng thời, ngành tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động, cuộc thi về học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác; đẩy mạnh việc giới thiệu, nhân rộng, tạo sức lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của ngành TG là dịp để chúng ta cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành TG; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành TG trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Tiếp nối truyền thống, Ban TG Huyện ủy Đức Huệ suốt thời gian qua phát huy tốt vai trò tham mưu; thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, tết, các sự kiện quan trọng;... Thời gian tới, Ban tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề mới nảy sinh thuộc lĩnh vực TG. Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng nắm bắt tình hình, chủ động ứng phó với tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia; tiếp tục tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển, đảo, phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia,...

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Thị Châu Hoàng

Mừng 92 năm Ngày truyền thống, chúng tôi tự hào là những người làm công tác TG. Suốt thời gian qua, cùng với TG các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, công tác TG của huyện luôn chủ động, kịp thời với phương châm “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Ban TG bên cạnh nhiệm vụ làm công tác tham mưu, định hướng dư luận còn chỉ đạo, yêu cầu, phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, ý nghĩa của huyện, gần đây nhất là tình hình phát triển KT-XH, những vấn đề trọng tâm trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để người dân hiểu, nắm rõ chủ trương. Ngoài thực hiện nhiệm vụ theo định hướng của Ban TG Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, Ban tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong những tháng cuối năm 2022, về đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,...

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Minh Hoàng

Góp phần vào thành tựu chung của ngành TG, Ban TG Đảng ủy khối thời gian gần đây bám sát định hướng, hướng dẫn của Ban TG Tỉnh ủy, sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối triển khai tích cực, toàn diện các mặt công tác TG; nhất là việc quán triệt, triển khai học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tập trung thực hiện. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ khối,...

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Hồ Thị Ngọc Dung

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết