Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 15:48

Người Trưởng ấp vì dân

Ông Nguyễn Văn Út được người dân ở ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An tín nhiệm bầu làm Trưởng ấp trong suốt hơn 10 năm liền. Thông qua ông, người dân trong ấp có thể hiểu rõ hơn và tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Năm 2010, Ngãi Lợi A là ấp đầu tiên của xã được công nhận ấp văn hóa và từ đó đến nay, ấp vẫn giữ vững danh hiệu này.

Học Bác ở đức tính “hết lòng phục vụ nhân dân”, những năm qua, ông Nguyễn Văn Út phối hợp các đoàn thể ấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Bản thân ông Út và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong công việc, ông rất nhạy bén, biết phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tất cả vì lợi ích chung, từ việc chăm lo cho hộ nghèo phát triển kinh tế đến việc giải quyết những mâu thuẫn nội bộ,... ông đều cùng các đoàn thể, giải thích thấu tình, đạt lý nên được người dân tin tưởng.

Ngoài ra, ông còn tích cực triển khai trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn ấp cùng thực hiện nhiều mô hình hay giúp người dân trong ấp vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Ông thường xuyên nghiên cứu, học tập những mô hình kinh tế có hiệu quả ở các ấp bạn và xem thông tin trên báo, đài để rút kinh nghiệm, áp dụng cho địa phương; vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Đặc biệt, ông còn là một trong những người tích cực trong công tác xã hội, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, ông vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây cầu bêtông,...

Với những việc làm trên, ông Nguyễn Văn Út được UBND thành phố và xã Lợi Bình Nhơn tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào ở địa phương./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết