Tiếng Việt | English

24/04/2020 - 20:49

Nhanh chóng cấp nước cho người dân vùng hạ của tỉnh Long An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để dự án cấp nước do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An làm chủ đầu tư sớm đưa vào hoạt động, cấp nước sinh hoạt cho người dân địa bàn hai huyện Cần Đước, Cần Giuộc, nhất là các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc.

Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP Long An cơ bản hoàn thành, đưa nguồn nước đến ngã tư Chợ Trạm

Chiều 24/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh kiểm tra thực tế tiến độ dự án cấp nước cho 2 huyện Cần Đước, Cần Giuộc do công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An đầu tư. 

Theo chủ trương của UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An đầu tư tuyến ống nước chính từ Nhà máy nước Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) đến ngã tư Chợ Trạm. Sau đó, đơn vị này sẽ bàn giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An (Lawaco) quản lý, vận hành, khai thác và việc cấp nước sẽ do công ty này chịu trách nhiệm thực hiện. 

Kế hoạch dự án sẽ hoàn thành trước 30/4 với công suất 15.000m3/ngày đêm để cấp nước phục vụ người dân hai huyện Cần Đước, Cần Giuộc.

Đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An cơ bản hoàn thành dự án, nguồn nước được đưa về đến ngã tư Chợ Trạm, sẵn sàng đấu nối để các đơn vị tiến hành cấp nước cho người dân.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Long An trong việc thực hiện dự án cũng như cam kết trước đó với UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh yêu cầu các đơn vị nhanh chóng cấp nước cho người dân

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND huyện Cần Đước và Cần Giuộc, Lawaco thông báo cho các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt tại 2 huyện có kế hoạch tiếp nhận nguồn nước.

Lawaco và các công ty cấp nước làm việc trực tiếp để ký kết hợp đồng cung cấp nước qua đồng hồ tổng, nhằm bảo đảm cấp nước sinh hoạt theo kế hoạch, giá nước theo quy định của UBND tỉnh ban hành cho Lawaco.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo Lawaco và các công ty cấp nước trên địa bàn 2 huyện này thống nhất việc ký kết hợp đồng tiêu thụ nước.

Trên cơ sở nguồn nước cấp từ Lawaco, UBND huyện Cần Đước, Cần Giuộc phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các công ty cấp nước tại địa phương thực hiện tốt việc cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, Sở Xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra, tổng hợp kết quả để báo cáo UBND tỉnh. Nếu quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết