Tiếng Việt | English

11/08/2020 - 21:05

Nhiều năm liền là giáo viên giỏi

Cô Phạm Thị Kim Vàng - giáo viên Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp.