Tiếng Việt | English

02/03/2024 - 10:50

Những điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, TP.Tân An, tỉnh Long An đã vượt khó và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Thành ủy Tân An khen thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Những cách làm sáng tạo

TP.Tân An hiện có 53 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 5.600 đảng viên (ĐV). Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai mô hình Sinh hoạt Chi bộ mẫu và xây dựng “Đảng bộ, Chi bộ 5 tốt và ĐV 5 tốt”.

Đây là mô hình, cách làm mới nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cũng như chất lượng đội ngũ ĐV, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Thành ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ sở theo Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát trực tiếp đối với 23 chi bộ cơ sở mới thành lập; chỉ đạo cấp ủy cơ sở thành lập tổ đảng theo Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư thực hiện Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông ĐV.

Năm 2023, Đảng ủy phường 3, TP.Tân An triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, ĐV.

Bí thư Đảng ủy phường 3 - Nguyễn Chí Tâm thông tin, điểm nổi bật là hầu hết cán bộ, ĐV đều đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Tại địa phương cũng có nhiều mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đó là Triển khai các văn bản pháp luật trong cơ sở tôn giáo; Bếp ăn yêu thương; Ngày thứ Bảy tình nguyện; Xây dựng tuyến phố, tuyến đường văn minh đô thị;...

Những mô hình này đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

TP.Tân An sinh hoạt chi bộ mẫu - một điểm mới trong công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy phường 3 nắm bắt, giải quyết tốt những vấn đề dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trong cán bộ, ĐV và nhân dân đối với các công trình do tỉnh, thành phố, phường triển khai. Đó là công trình đường Hùng Vương (giai đoạn 2), dự án Bệnh viện Y học cổ truyền, dự án kè sông Bảo Định,... Đảng ủy phường chú trọng đối thoại với nhân dân, sinh hoạt chi bộ, giao ban đơn vị để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải tỏa các vấn đề về tư tưởng của cán bộ, ĐV để mọi người yên tâm lao động, làm việc.

Cùng với Đảng bộ phường 3, các đảng bộ khác trên địa bàn thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng đã từng bước được khắc phục, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

Công tác tổ chức cán bộ được Thành ủy quan tâm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình theo quy định. Thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, bố trí, điều động, sử dụng cán bộ, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và ĐV năm 2023.

Công tác phát triển ĐV năm 2023 đạt 106% chỉ tiêu tỉnh giao (106 ĐV). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện tốt.

Năm 2023, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, nỗ lực, phấn đấu, triển khai, thực hiện đạt kết quả theo Nghị quyết Thành ủy.

Đây là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra trong năm mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự đoàn kết, thống nhất, TP.Tân An hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (Trong ảnh: Một góc TP.Tân An nhìn từ trên cao)

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh cho biết, Thành ủy xác định năm 2024 có vai trò quyết định, tạo lực để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống, lịch sử và những kết quả tích cực đã đạt, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Thành phố phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024; lập thành tích chào mừng 15 năm thành lập thành phố (09/9/2009 - 09/9/2024). Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm vụ xuyên suốt là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đó cũng chính là động lực trong hành trình đưa Đảng bộ TP.Tân An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết