Tiếng Việt | English

22/10/2021 - 10:04

Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số

Nhiều năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng

Long An được biết đến là một trong những địa phương đạt nhiều thành tích ấn tượng trong ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước.

Điều đáng nói, năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện, tỉnh liên tục đạt được những bước tiến ấn tượng trong công cuộc “số hóa”, nhất là hoàn thành bộ phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) phục vụ chia sẻ, kết nối các hệ thống ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong tỉnh và giữa tỉnh với các bộ, ngành.

Ra mắt Trung tâm Điều hành an toàn an ninh mạng

Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống KT - XH. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội, “đòn bẩy” để địa phương tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, phục vụ kịp thời người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Hiện tỉnh có 161 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 (đạt 8,7%) và 1.421 DVC trực tuyến mức độ 4 (đạt 76%, tăng 59% so với năm 2020), hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (vượt mục tiêu tỉnh đề ra trong năm 2021 đạt 35%).

Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các trung tâm Hành chính công huyện không nhận hồ sơ trực tiếp thì Cổng DVC trực tuyến (https://dichvucong.longan.gov.vn/) và dịch vụ bưu chính công ích là cầu nối, hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Cổng DVC, kết hợp tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm thông suốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. Kết quả, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bố trên Cổng DVC của tỉnh được duy trì tốt với 99%.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Bùi Nguyên Khởi, đến nay, tỉnh đã đưa vào vận hành nhiều dịch vụ: Dịch vụ liên thông một cửa - DVC; các dịch vụ khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL)/hệ thống thông tin quốc gia (Kết nối hộ tịch điện tử, Khai thác CSDL doanh nghiệp quốc gia, Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, DVC quốc gia, Danh mục dùng chung quốc gia, Khai thác CSDL bảo hiểm xã hội quốc gia; Dịch vụ hành chính công).

Đồng thời, tỉnh kết nối và đưa vào vận hành nhiều dịch vụ, nền tảng thanh toán trực tuyến quốc gia (Paygov) tích hợp vào Cổng DVC tỉnh; kết nối thành công với CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và CSDL quốc gia về dân cư.

Song song đó, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ. Đến nay, phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành được triển khai đồng bộ, với trên 9.300 tài khoản đã được cấp. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%; có 3.545 chứng thư số của Chính phủ được cấp cho các cơ quan nhà nước của tỉnh. 100% UBND các cấp, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được cấp chứng thư số cho cơ quan và lãnh đạo. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có ký số cấp tỉnh và huyện đạt 99,29%.

Hiện hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh từng bước được đầu tư bài bản. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đồng bộ cho 100% sở, ngành, huyện, xã và kết nối Internet tốc độ cao. Đồng thời, phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành được nâng cấp và triển khai đồng bộ cho 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã, bảo đảm gửi, nhận liên thông 4 cấp từ Trung ương đến địa phương qua Trục liên thông văn bản quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, thông qua kênh Zalo Chính quyền điện tử tỉnh, người dân cũng thuận tiện tìm hiểu thông tin, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, tra cứu hồ sơ theo mã số hoặc QR code để biết tình trạng hồ sơ,...

Hướng tới xây dựng chính quyền số

Ngày 20/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết (NQ) số 21-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ trên 3 trụ cột: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên phạm vi toàn tỉnh; phấn đấu trụ vững trong nhóm tỉnh, thành phố có thứ hạng cao về chuyển đổi số.

Chuyển đổi số

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, NQ nhấn mạnh 8 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Theo đó, tỉnh phải hoàn thành đạt trên mức trung bình cả nước đối với các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 100% DVC trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4; hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số chiếm 10% GRDP; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ
gia đình và 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.

Để thực hiện đạt NQ đề ra, tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan nhà nước, tiến tới chính quyền số. Trong đó có thể kể đến việc tập trung xây dựng kho CSDL dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh; xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tập trung, đa nhiệm của tỉnh và phát triển một số dịch vụ đô thị thông minh thiết yếu.

Tỉnh cũng xác định triển khai thí điểm chuyển đổi số ở 3 đơn vị: 2 xã ở huyện Cần Giuộc, Châu Thành; 1 phường thuộc TP.Tân An và Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời, thực hiện mô hình điểm hoàn thành triển khai các dịch vụ đô thị thông minh cơ bản tại TP.Tân An nhằm đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để làm cơ sở triển khai đồng bộ Chương trình chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

9 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 77.769 hồ sơ nộp trực tuyến thông qua Cổng DVC trực tuyến của tỉnh (tăng hơn 2 lần so với năm 2020). Nhờ đầu tư và ứng dụng CNTT, nền hành chính tỉnh đã được hiện đại hóa vượt bậc, xây dựng môi trường công vụ hiện đại, minh bạch; cách thức tiếp cận, giao dịch giữa tổ chức, người dân và chính quyền cũng đã được chuyển từ phương thức truyền thống sang các phương thức hiện đại./.

Một số chỉ tiêu đến năm 2025 của Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

- Đạt trên mức trung bình của cả nước đối với các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025;

- Dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4 đạt 100%;

- Hoàn thành xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh;

- Tỷ trọng kinh tế số chiếm 10% GRDP;

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình và 100% xã;

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;

- Chuyển đổi số ở 3 đơn vị thí điểm, gồm: 1 xã thuộc huyện Cần Giuộc, 1 xã thuộc huyện Châu Thành và 1 phường thuộc TP.Tân An;

- Hoàn thành triển khai các dịch vụ đô thị thông minh cơ bản tại TP.Tân An. Hình thành 1 khu công nghệ thông tin tập trung.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết