Tiếng Việt | English

25/01/2023 - 10:10

Nông thôn mới ở Cần Đước

Đón Xuân Quý Mão năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An thêm niềm vui mới khi 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Công cuộc xây dựng NTM mang đến “luồng sinh khí” mới cho huyện và niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Cần Đước nằm liền kề TP.HCM và là huyện thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Thời gian qua, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, tình hình KT-XH của huyện không ngừng phát triển. Đây là tiền đề thuận lợi để địa phương tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong những năm tiếp theo. Cùng với các giải pháp phát triển KT-XH, huyện quan tâm, huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân. Việc thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở để huy động sức dân là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình xây dựng NTM ở huyện. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới mang đến diện mạo mới cho huyện Cần Đước

Khi bắt tay xây dựng NTM, huyện có xuất phát điểm rất thấp, tốc độ phát triển ở mỗi xã không đồng đều, bức tranh kinh tế chưa có nhiều điểm sáng, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, dám nghĩ, dám làm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng thuận cao của nhân dân, đến nay, toàn huyện có 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM (gồm: Mỹ Lệ, Tân Lân, Phước Vân, Long Trạch, Tân Chánh, Phước Tuy, Tân Ân, Phước Đông, Long Cang, Long Định, Long Sơn, Long Hòa, Tân Trạch, Long Hựu Đông, Long Khê và Long Hựu Tây); 5/16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đánh giá theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025, căn cứ Quyết định số 8691/QĐ-UBND, ngày 19/9/2022 ban hành Bộ tiêu chí huyện NTM và Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Long Hựu Tây là xã cuối cùng của huyện Cần Đước “về đích” nông thôn mới

Bên cạnh huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, huyện chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; áp dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; từng bước tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM. Hiện huyện có nhiều sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh như lạp xưởng, cải bẹ xanh, ống hút cỏ bàng, mắm.

Huyện Cần Đước có nhiều sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh

Hành trình xây dựng NTM mang lại cho Cần Đước sự thay đổi lớn về mọi mặt. Kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn phát triển vượt bậc. Sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định, trong đó, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đang đi đúng hướng. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. An ninh nông thôn được bảo đảm. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Hiện thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 72 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 0,65%.

Người dân chung tay xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM năm 2023. Theo đó, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì và nâng chất các tiêu chí, bảo đảm giữ vững xã đạt chuẩn NTM; củng cố, nâng chất các tiêu chí của 5 xã NTM nâng cao; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ huyện NTM trình thẩm định, công nhận theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025.

Công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm triển khai sâu, rộng và thiết thực các phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng NTM; Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; kịp thời phản ánh thực tiễn xây dựng NTM tại cơ sở. Song song đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng NTM. Các ban, ngành huyện đưa vào chương trình công tác hàng năm những nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Huyện tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để xây dựng NTM như thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội theo nguyên tắc tự nguyện và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, năm 2022 khép lại bằng những thành tích nổi bật trong phát triển KT-XH, ổn định quốc phòng - an ninh của huyện. Công cuộc xây dựng NTM đã mang đến “luồng sinh khí mới” cho huyện Cần Đước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đang bước vào năm Quý Mão 2023 với niềm tin, kỳ vọng vào những thành công mới, diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương vùng hạ./.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng

Chia sẻ bài viết