Tiếng Việt | English

10/04/2020 - 21:35

Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Faros

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) đã thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trịnh Văn Quyết.


Ông Trịnh Văn Quyết. (Nguồn: FLC)

Ngay sau khi Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC ban hành công văn số 39/2020/CV-FLC GAB về việc đồng ý thông qua việc sáp nhập Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros vào Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng đã tiếp nhận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên hội đồng quản trị của ông Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, ngày 01/4, Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC đã nhận được Công văn số 79/2020/CV-ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty FLC Faros”) đề xuất về chủ trương sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (mã chứng khoán GAB).

Vì vậy, ngày 07/4, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp bàn và trên cơ sở xem xét, đánh giá mục tiêu kế hoạch kinh doanh sản xuất trong giai đoạn 2020-2025 của công ty.

Hội đồng quản trị công ty đã nhận định việc nhận sáp nhập Công ty FLC Faros vào Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC sẽ giúp công ty nâng cao và phát huy tối đa hiệu quả kinh doanh sản xuất.

Công ty đã thông qua quyết định trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương nhận sáp nhập Công ty FLC Faros vào Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào cuối tháng 4 tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) đã thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trịnh Văn Quyết.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros cũng thông qua việc chấm dứt tư cách thành viên hội đồng quản trị của ông Trịnh Văn Quyết.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Thiện Phú, thành viên Hội đồng quản trị đã trở thành người kế nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này.

Ông Nguyễn Thiện Phú sinh năm 1974, thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội và là thành viên Hội đồng quản trị của FLC Faros kể từ ngày 21/6/2019, đồng thời đang là Tổng Giám đốc của FLC Faros.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Trịnh Văn Quyết vẫn là cổ đông lớn nhất của FLC Faros, cổ đông lớn nhất và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật TNHH SMiC./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết