Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 08:49

Phát động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại Đức Hòa  

Hội LHPN tỉnh Long An phối hợp Hội LHPN huyện Đức Hòa tổ chức lễ phát động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững năm 2022.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh – Hội Nông dân tỉnh – Hội LHPN tỉnh về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025” nhằm thu hút sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt phát huy vai trò hội viên, phụ nữ trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hoạt động này cũng nhằm tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến; phát huy vai trò giám sát, phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ngoài trách nhiệm sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, mỗi hội viên, phụ nữ cần tích cực tuyên truyền, vận động để giúp người tiêu dùng nhận diện, phân biệt thực hiện an toàn, thực phẩm không an toàn bằng cách truy xuất nguồn gốc, cách thử nghiệm, chứng minh trong thực tế để người tiêu dùng lựa chọn và tin dùng thực phẩm sạch,...

Đại diện các hộ dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn

Tại lễ phát động, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh – Đỗ Thị Kim Thắm kêu gọi các hộ là hội viên, phụ nữ đang sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm Luật An toàn thực phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo, nhằm bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng và thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết