Tiếng Việt | English

13/08/2015 - 20:47

Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách các xã về an ninh, trật tự đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào.

Lực lượng công an luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án, kế hoạch phù hợp trong công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đoàn thể xã hội quản lý, giáo dục đối tượng lầm lỗi; giải quyết thỏa đáng các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, tránh để xảy ra trường hợp khiếu nại kéo dài.

Nhờ phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có liên quan đến hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp lực lượng công an xã, thị trấn đấu tranh làm rõ, xử lý, triệt xóa nhiều điểm cờ bạc.

Bên cạnh đó, ngành Công an còn duy trì, phát triển và nâng chất các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được chính quyền và ngành Công an quan tâm duy trì và phát triển. Hiệu quả thiết thực của phong trào góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Lang
 

Chia sẻ bài viết