Tiếng Việt | English

12/05/2020 - 13:43

Phát huy vai trò của nữ giới trong đời sống xã hội

Vấn đề bình đẳng giới được Đảng, Chính phủ, Nhà nước ta xem là mục tiêu hàng đầu để phát triển KT-XH. Điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc,... mà nữ giới và nam giới được hưởng đều như nhau. Tất cả có cơ hội bình đẳng để tiếp cận, sử dụng các nguồn lực nhằm mang lại lợi ích cho mình, phát triển tiềm năng, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. 

Vai trò của nữ giới hiện nay được đánh giá rất cao trong mọi lĩnh vực: Tham gia quản lý nhà nước, điều hành doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội không thua gì nam giới. Vị thế nữ giới ở nước ta được Đảng, Chính phủ, Nhà nước đặc biệt quan tâm, có nhiều chế độ, chính sách ưu đãi dành cho nữ giới về sức khỏe, quyền lợi. Thực tế cho thấy, nữ giới đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Vì vậy, thực hiện bình đẳng giới chính là động lực phát triển KT-XH bền vững. 

Hiện nay, cả nước đang tiến hành tổ chức đại hội Đảng các cấp ở cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác cán bộ nữ phải được coi trọng. Có thế mới khẳng định được bình đẳng giới vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển./.

Phạm Hoàng Nguyên

 

Chia sẻ bài viết