Tiếng Việt | English

04/12/2023 - 10:27

Phát huy vai trò thanh niên trong Tổ công nghệ số cộng đồng

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 20/8/2021 về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 “Năm CĐS các hoạt động của Đoàn”, Đoàn Thanh niên (TN) các cấp trong tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân phường 6, TP.Tân An đăng ký, kích hoạt, sử dụng các ứng dụng Long An Số, VNeID, chuyển đổi, tích hợp căn cước công dân,…

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân phường 6, TP.Tân An đăng ký, kích hoạt, sử dụng các ứng dụng Long An Số, VNeID, chuyển đổi, tích hợp căn cước công dân,…

Phát huy vai trò nòng cốt

Phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng (TCNSCĐ), Tỉnh Đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông ký kết triển khai các hoạt động của TCNSCĐ và Đội hình IT Xanh. Đoàn TN chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thành lập TCNSCĐ tại 100% xã, phường, thị trấn; có trên 4.980 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia 996 TCNSCĐ.

Bên cạnh tham gia làm nòng cốt của các TCNSCĐ, Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo thành lập Đội hình IT Xanh. Đội được thành lập tại các xã, phường, thị trấn với mục tiêu nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho ĐVTN và người dân, góp phần đẩy mạnh công cuộc CĐS của tỉnh.

Thông tin từ Tỉnh Đoàn, đến nay, toàn tỉnh có 188 Đội hình IT Xanh/188 xã, phường, thị trấn. Định kỳ hàng quí, các Đội hình IT Xanh đồng loạt ra quân tuyên truyền về CĐS tại các xã, phường, thị trấn. Năm 2023, các Đội hình IT Xanh tổ chức trên 5.000 buổi tuyên truyền CĐS cho hơn 70.000 lượt ĐVTN và người dân.

Đoàn TN các cấp tiếp tục phối hợp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hướng dẫn các nền tảng số cho người dân; tổ chức hơn 60 lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, ĐVTN là thành viên Đội hình IT xanh, TCNSCĐ. Đến nay, trên 70% cán bộ Đoàn, đoàn viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử và cài đặt các ứng dụng CĐS của tỉnh và Trung ương.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Hoạt động của các TCNSCĐ trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CĐS. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, sự tham gia của Đoàn TN các cấp trong hoạt động của TCNSCĐ còn gặp khó khăn như một số người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn ngại nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chưa thực sự sẵn sàng thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Một bộ phận người dân đã quen với các sàn thương mại điện tử phổ biến như Tiki, Lazada, Shopee nên việc hướng dẫn người dân sử dụng thương mại điện tử Voso, Postmart theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông còn gặp khó.

Bí thư Tỉnh Đoàn - Trần Hải Phú cho biết, thời gian tới, nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của lực lượng ĐVTN và nâng cao hiệu quả hoạt động của TCNSCĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ CĐS tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề xuất một số giải pháp như tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN và người dân về CĐS. Đoàn TN các cấp chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai hoạt động của TCNSCĐ hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của các thành viên trong TCNSCĐ.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho ĐVTN, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền; nêu cao vai trò của đội hình TN tình nguyện trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số. Đặc biệt, tập hợp ĐVTN có chung sở thích để thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm ứng dụng công nghệ, hỗ trợ người dân trong quá trình CĐS như nhóm chụp hình, đội livestream hỗ trợ bán hàng trên mạng, nhóm sửa chữa thiết bị,...

Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của tuổi trẻ Long An, vai trò nòng cốt của ĐVTN tỉnh trong tham gia TCNSCĐ sẽ ngày càng được phát huy, góp phần tích cực vào công cuộc CĐS của tỉnh./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết