Tiếng Việt | English

06/07/2015 - 15:44

Phát huy xã hội hóa trong xây dựng giao thông nông thôn

5 năm qua, nhân dân cả nước đã hiến 3.300ha đất và đóng góp gần 8 triệu ngày công lao động để nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông nông thôn.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến điểm cầu Long An

Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm (2010-2015) công tác xây dựng, quản lý giao thông nông thôn (GTNT) gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Văn Ninh chủ trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì tại điểm cầu Long An.

Theo số liệu thống kê, đến nay, tổng chiều dài đường GTNT trên cả nước đạt 492.892km, chiếm 80% chiều dài toàn hệ thống đường bộ, tăng 217.433km so với năm 2010. Hiện đã xây dựng được 54.788 cây cầu GTNT, trong đó có 36.766 cầu kiên cố.

Nhân dân tham gia làm đường GTNT

Ngoài ra, còn có 351 bến phà, 2.552 bến đò ngang tại vị trí chưa có cầu. Tại các huyện có 528 bến xe khách, 1.040 bến bãi phục vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, còn có 168 huyện chưa có bến xe khách. Đường thủy nội địa do các địa phương quản lý gần 26.000km với 1.267 bến thủy nội địa.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng kết cấu hạ tầng GTNT 186.194 tỉ đồng, tăng hơn 84.000 tỉ đồng so với giai đoạn 10 năm trước đây. Bên cạnh các nguồn vốn đầu tư của Chính phủ, vốn ODA, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thì việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân là rất lớn.

5 năm qua, nhân dân cả nước đã hiến 3.300ha đất và đóng góp gần 8 triệu ngày công lao động để nâng cấp, sửa chữa hệ thống GTNT. Từ chương trình xây dựng GTNT, nhiều địa phương trong cả nước đã hoàn thành tiêu chí XDNTM trước thời hạn. Hiện có 25% số xã trong cả nước được công nhận hoàn thành tiêu chí đường GTNT.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 50% số xã hoàn thành tiêu chí XDNTM; 70% số xã đạt tiêu chí cứng hóa đường liên ấp, liên xóm; 100% đường huyện được nhựa hoặc bêtông hóa; xây dựng 168 bến xe khách cho các huyện còn lại; tăng cường vận tải công cộng; xây dựng 3.900 cầu dân sinh.../.

Hải Đăng

 

Chia sẻ bài viết