Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Xã Bình Hòa Nam - Vận động góp vốn làm đường giao thông nông thôn

Bình Hòa Nam là 1 trong 3 xã của huyện Đức Huệ được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Để góp phần cùng địa phương phát triển KT-XH, tại các buổi sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận, UBMTTQVN xã đã lồng ghép tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, hội viên và người dân tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn. Các thành viên UBMTTQVN xã thường xuyên đến từng hộ gia đình còn có ý kiến chưa thống nhất để động viên hoặc trực tiếp tham gia giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc khi công trình thi công. Từ đó, giúp người dân hiểu thêm về tầm quan trọng của việc nâng cấp, mở rộng các công trình và tích cực phối hợp cùng địa phương. Đến nay, 100% công trình trong danh mục xây dựng nông thôn mới ở địa phương đã được người dân đồng tình giải phóng mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công theo tiến độ. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân trong xã đã mạnh dạn góp hơn 8ha đất, tổng trị giá hơn 4 tỉ đồng để thực hiện 5 công trình giao thông quan trọng ở địa phương. Đến nay, hầu hết các công trình đã thi công xong và đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, trong năm qua, UBMTTQVN xã còn vận động người dân đóng góp hơn 580 triệu đồng để sửa chữa, trải đá 4 tuyến đường và xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn. Từ đó, đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và vai trò nòng cốt của UBMTTQVN xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Hồng Luyn

Chia sẻ bài viết