Tiếng Việt | English

03/12/2015 - 16:19

Long An-Quy hoạch tổng thể phát triển thị xã Kiến Tường:

Phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ

Mục tiêu phấn đấu của thị xã Kiến Tường là phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ chất lượng cao, công nghiệp gắn với kinh tế cửa khẩu.


Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường

Ngày 2-12-2015, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị “Thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Kiến Tường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đơn vị tư vấn báo cáo thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của thị xã Kiến Tường. Mục tiêu phấn đấu của thị xã Kiến Tường là phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ chất lượng cao, công nghiệp gắn với kinh tế cửa khẩu.

Mục tiêu kinh tế: Tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 12,23% và giai đoạn 2021- 2030 đạt 12,6%; tăng trưởng giá trị gia tăng (VA) giai đoạn 2016-2020 đạt 12% và giai đoạn 2021- 2030 đạt 12,33%. Mục tiêu về VA bình quân đầu người các năm 2015 - 2020 - 2030 tương ứng là 38,2 - 78,3 - 291,9 triệu đồng/người và đến năm 2020 bảo đảm trên 91% lao động trong độ tuổi có khả năng lao động có việc làm, tỷ lệ lao động có đào tạo 65% vào năm 2020 và trên 75% vào năm 2030.

Về trồng trọt, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 4,65%, giá trị sản xuất ngành trong các năm 2020 và 2030 tương ứng 2.045 tỉ và 4.656 tỉ đồng.

Trong chăn nuôi, giá trị sản xuất ngành đạt tương ứng trong các năm 2020 và 2030 là 169,3 tỉ và 377,4 tỉ đồng.

Đơn vị tư vấn đưa ra các hướng ưu tiên giai đoạn 2016-2020 của thị xã Kiến Tường cần phải: Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, đầu tư kết cấu hạ tầng; tập trung đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng, đặc biệt tập trung liên kết về phát triển đô thị, thương mại và kinh tế biên giới; ứng dụng các mô hình sản xuất công nghệ sạch, kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng các trạm cấp nước sinh hoạt, bảo đảm 99,9% dân số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu tập thể, sản phẩm mang thương hiệu của địa phương nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa.

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cùng các thành viên trong hội đồng đánh giá cao kết quả của đơn vị tư vấn. Các thành viên Hội đồng Thẩm định có ý kiến đóng góp vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kiến Tường và nhất trí thông qua kết quả lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Kiến Tường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cho phù hợp./.

Lê Huỳnh

Chia sẻ bài viết