Tiếng Việt | English

28/06/2015 - 18:01

Phía sau thao trường

Không chỉ có kỷ luật thép, học kỳ quân đội còn giúp các bạn có những giây phút rất đời thường, dạy các bạn biết quan tâm, gắn bó với nhau, biết yêu thương và nghĩ về người khác.

Các bạn tự rửa chén bát sau mỗi bữa ăn

Khâu lại chiếc áo sứt chỉ cho đồng đội

Tranh thủ ghi chép trong giờ nghỉ trưa 

Giải lao giữa thao trường

Giúp nhau cởi túi đạn sau khi huấn luyện

Vòng tròn giới thiệu bản thân (trong giờ giải lao giữa thao trường, các bạn thường quây thành vòng tròn gồm tiểu đội trưởng, điều phối viên và các chiến sĩ, cùng làm quen, giới thiệu bản thân, gia đình, sở thích,…)

Phương Phương

 

Chia sẻ bài viết