Tiếng Việt | English

18/09/2015 - 08:53

Long An

Phổ biến thông tin về thương mại điện tử


Đại biểu tham gia thảo luận về quyền lợi người tiêu dùng

Sở Công Thương tỉnh Long An phối hợp Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý thuộc các sở, ngành, huyện, thị, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin tổng quan về TMĐT Việt Nam cũng như định hướng phát triển TMĐT giai đoạn 2016-2020. Theo đó, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, TMĐT đã trở thành một lĩnh vực quan trọng tác động lớn đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung, lĩnh vực hoạt động thương mại nói riêng, và ngày càng có xu hướng phổ biến trong đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Ở Việt Nam, TMĐT được hình thành từ những năm 2000. Mặc dù ra đời và phát triển chậm so với thế giới nhưng TMĐT đã được xã hội rất quan tâm.

Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho TMĐT phát triển, trong đó những văn bản đáng được quan tâm: Luật Giao dịch TMĐT năm 2005, Nghị định của Chính phủ về TMĐT năm 2006 đã được điều chỉnh bổ sung thành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP năm 2013, Thông tư số 12 năm 2013 của Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết Nghị định của Chính phủ và Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website TMĐT.

UBND tỉnh Long An rất quan tâm chỉ đạo hỗ trợ cho sự phát triển TMĐT của tỉnh nhà, trong đó đầu tư trong giai đoạn 5 năm qua gần 1 tỉ đồng từ nguồn ngân sách cho yêu cầu phát triển TMĐT.

Đến nay đã có hàng ngàn doanh nghiệp đăng ký hoạt động TMĐT.

Dại biểu tham dự đã thảo luận và trao đổi về các hoạt động TMĐT, những căn cứ pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến./.

Mai Hương

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích