Tiếng Việt | English

01/04/2017 - 20:05

Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, cần sự đổi mới

Doanh nghiệp (DN) có vốn Nhà nước (NN) trên địa bàn tỉnh có 2 loại hình là công ty (Cty) trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) 100% vốn NN (gồm 3 DN) và Cty cổ phần có vốn NN (gồm 14 DN, trong đó có 6 Cty cổ phần NN nắm giữ trên 60% vốn điều lệ, 6 Cty cổ phần NN nắm giữ từ 51-60% vốn điều lệ và 2 Cty cổ phần NN nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ).

Để việc quản lý vốn NN tại DN đạt hiệu quả, Long An xây dựng kế hoạch thoái vốn từ năm 2016 đến 2020. Theo đó, tỉnh giữ nguyên loại hình Cty TNHH MTV 100% vốn NN đối với 3 Cty: Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An, Cty TNHH MTV Đồng Tháp I và Cty TNHH MTV Đồng Tháp IV.

Bên cạnh đó, tỉnh thoái vốn NN đối với 14 DNNN được cổ phần hóa hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước; vệ sinh môi trường, quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu vốn NN.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì tại đầu cầu Long An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho rằng: Để DNNN hoạt động ngày càng hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích NN, DN và xã hội, các DN này cần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; được trao quyền chủ động hơn gắn với tăng cường trách nhiệm; được quản lý, giám sát chặt chẽ; công khai, minh bạch về hoạt động sản xuất, kinh doanh; bình đẳng với DN thuộc các thành phần kinh tế khác;...

Những DN có quy mô nhỏ, DN kém hiệu quả trong các lĩnh vực, NN không cần nắm giữ,... Để phát huy hiệu quả của loại hình DN này trong giai đoạn mới, việc phải đổi mới phương thức quản lý vốn NN tại DN là một trong những giải pháp hàng đầu.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.324 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 145.830 tỉ đồng. Trên lĩnh vực đầu tư nước ngoài, toàn tỉnh có 816 dự án với tổng vốn đăng ký 5.290 triệu USD, trong đó, 511 dự án đi vào hoạt động, chiếm 62,6% tổng số dự án đăng ký với tổng vốn thực hiện khoảng 3.132 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đăng ký.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho biết thêm: "Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, thành phần kinh tế NN (mà trong đó, DNNN là nòng cốt) giữ vai trò chủ đạo. NN thực hiện giao vốn và DNNN phải hoàn thành nhiệm vụ NN giao. Việc NN giao vốn cho DNNN đặt ra yêu cầu phải quản lý số vốn đó. Đồng thời, việc thay đổi phương thức quản lý hiện vật sang phương thức quản lý bằng giá trị là chủ yếu, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa vai trò của NN trong công tác quản lý vốn NN tại DN". 

Song, thực tế cho thấy, công tác quản lý đối với phần vốn NN tại DNNN còn những bất cập trong chế độ, chính sách quản lý, tổ chức bộ máy quản lý và trong tổ chức thực hiện. Điều đó khiến vốn NN tại nhiều DN đang bị ăn mòn và việc thực hiện vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế NN bị hạn chế. Do vậy, việc hoàn thiện công tác quản lý vốn NN tại DNNN trở thành yêu cầu cấp bách hiện nay, nhất là trong điều kiện ngân sách NN còn khó khăn./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết