Tiếng Việt | English

Đồn Biên phòng Sông Trăng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đảng bộ Đồn Biên phòng Sông Trăng tổ chức Hội nghị xây dựng Nghị quyết lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.