Tiếng Việt | English

Đồn Biên phòng Sông Trăng: Quản lý chặt hoạt động xuất, nhập cảnh

Kể từ khi cặp cửa khẩu phụ Tân Hưng - Svai À Ngoong, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An