Tiếng Việt | English

Khu công nghiệp Thuận Đạo: Bảo đảm an ninh, trật tự để phát triển sản xuất, kinh doanh

Khu công nghiệp Thuận Đạo được đánh giá cao về thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.