Tiếng Việt | English

21/06/2023 - 10:45

Quyết tâm đạt huyện nông thôn mới

Sau 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, diện mạo khu vực nông thôn của huyện Cần Đước, tỉnh Long An có những chuyển biến rõ nét, đặc biệt là kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống của người dân được nâng cao. Đây là tiền đề vững chắc để địa phương xây dựng thành công huyện NTM.

Huyện Cần Đước hiện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 

Huyện Cần Đước bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM từ năm 2011. Khi đó, số tiêu chí (TC) NTM đạt bình quân mỗi xã là 7,6. Vì vậy, huyện chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch nhằm duy trì, nâng chất các TC đã đạt và tập trung hoàn thành các TC chưa đạt. Cùng với đó là những giải pháp thiết thực như đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập;…

Đến nay, huyện có 16/16 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Tân Lân, Tân Ân, Phước Đông, Long Sơn và Long Cang. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Kinh tế phát triển góp phần tăng hộ khá, giàu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hiện chỉ còn 0,63%. Đây là tiền đề vững chắc để Cần Đước xây dựng thành công huyện đạt chuẩn NTM.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát thông tin: “Trong lộ trình xây dựng huyện NTM, địa phương huy động cả hệ thống chính trị và người dân dồn sức thực hiện các TC. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định rõ việc XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển KT-XH với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cho dân” và “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Huyện tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, kiên trì; đồng thời, có kế hoạch cụ thể, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm”.

Công tác truyền thông về các TC huyện NTM, lợi ích của việc xây dựng huyện NTM được tăng cường thực hiện. Qua đó, tạo sự hưởng ứng tích cực của người dân địa phương, đồng tình đóng góp ngày công, kinh phí, đất đai,... chung tay xây dựng huyện NTM.

Diện mạo mới, kỳ vọng mới 

Xác định phát triển hạ tầng giao thông phải “đi trước mở đường” để thúc đẩy KT-XH phát triển, huyện ưu tiên lồng ghép các chương trình mục tiêu, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính quyền từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Sự chuyển biến mạnh mẽ nhất của huyện Cần Đước trong những năm gần đây là phát triển nhanh chóng về hạ tầng giao thông

Được biết, kinh phí đầu tư XDNTM ở mỗi xã trên 100 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp khoảng 20%. Anh Trần Tấn Phát (khu phố 1B, thị trấn Cần Đước) chia sẻ: “Tôi thấy sự chuyển biến mạnh mẽ nhất của huyện trong những năm gần đây là phát triển về hạ tầng giao thông. Nhiều mô hình trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, mang đến diện mạo mới cho địa phương”.

Một trong những mũi nhọn mà huyện Cần Đước tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt đó là thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư để phát triển KT-XH. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 415,1ha; đang triển khai thủ tục đầu tư Khu công nghiệp Phúc Long. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 130ha. Tiểu thủ công nghiệp luôn được khuyến khích, phát triển, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động địa phương. Các ngành nghề truyền thống được giữ vững, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Huyện hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực là rau ứng dụng công nghệ cao 500ha tại các xã: Long Hòa, Long Trạch, Long Khê, Phước Vân với sản lượng trên 70.000 tấn/năm.

Huyện Cần Đước hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực là rau ứng dụng công nghệ cao 500ha

Huyện Cần Đước đã hoàn thành 9/9 TC huyện NTM. Mục tiêu của huyện trong năm 2023 là củng cố, nâng chất các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo Quyết định số 8151/QĐ-UBND, ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh; đồng thời, hoàn thành hồ sơ trình tỉnh, Trung ương kiểm tra, thẩm định xét công nhận đạt huyện NTM./.

Trong lộ trình xây dựng huyện NTM, địa phương huy động cả hệ thống chính trị và người dân dồn sức thực hiện các TC. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định rõ việc XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển KT-XH với phương châm “Huy động sức dân để chăm lo cho dân” và “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết