Tiếng Việt | English

07/10/2022 - 19:57

Sở Công Thương Long An thông tin về 7 cửa hàng xăng dầu bị rút giấy phép

Sở Công Thương vừa có văn bản cung cấp thông tin chi tiết về việc rút giấy phép 7 cửa hàng kinh doanh xăng dầu gần đây.

Ngày 06/10, Báo Long An online, có bài viết: “Long An: Rút giấy phép kinh doanh 7 cửa hàng xăng dầu do tự ý ngừng bán” thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi bài viết đăng tải, ngày 07/10/2022, Giám đốc Sở Công Thương Long An - Nguyễn Tuấn Thanh đã ký Công văn số 2884/SCT-QLTM gửi Báo Long An, Báo Lao Động để thông tin rõ hơn về nội dung 7 cửa hàng xăng dầu bị rút giấy phép được đề cập trong bài viết.

Theo đó, Sở Công Thương Long An thông tin cụ thể về các trường hợp ngừng kinh doanh bị rút giấy phép như sau:

Tháng 8/2022, Sở Công Thương đã ban hành 7 quyết định thu hồi 7 giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do ngừng hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian từ 1 tháng trở lên theo quy định tại khoản 6, Điều 25, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. Cụ thể:

1. Quyết định số 109/QĐ-SCT ngày 26/8/2022 thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Vận tải Gia Khiêm – Cửa hàng Bán lẻ xăng dầu số 1;

2. Quyết định số 102/QĐ-SCT ngày 17/8/2022 thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KK Petro tại Long An – cửa hàng xăng dầu số 32;

3. Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 17/8/2022 thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KK Petro tại Long An – cửa hàng xăng dầu số 34;

4. Quyết định số 104/QĐ-SCT ngày 19/8/2022 thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KK Petro tại Long An – cửa hàng xăng dầu số 31;

5. Quyết định số 106/QĐ-SCT ngày 24/8/2022 thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KK Petro tại Long An – cửa hàng xăng dầu số 33;

6. Quyết định số 107/QĐ-SCT ngày 24/8/2022 thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KK Petro tại Long An – cửa hàng xăng dầu số 35;

7. Quyết định số 110/QĐ-SCT ngày 26/8/2022 thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại KK Petro tại Long An – cửa hàng xăng dầu số 30.

Trước khi thu hồi, Sở Công Thương có văn bản phối hợp Cục Quản lý thị trường, UBND địa phương giám sát tình hình hoạt động của cửa hàng trong thời gian 30 ngày, đồng thời cũng thông báo doanh nghiệp biết. Sau khi nhận được văn bản xác nhận của địa phương về những trường hợp giám sát cửa hàng xăng dầu đã ngưng hoạt động trên 30 ngày, Sở Công Thương tiến hành thu hồi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định./.

Đức

Chia sẻ bài viết