Tiếng Việt | English

10/01/2016 - 09:56

Tâm tình người lính biển

Mẹ ơi! Đã mấy xuân qua

Nay thêm xuân nữa con xa mẹ hiền

Vui xuân mẹ chớ ưu phiền

Cho con yên dạ nơi miền biên cương

Giữ gìn biển đảo quê hương

Trường Sa yêu quý thân thương của mình

Mặc dù không có chiến chinh

Nhưng quân thù nó rập rình ngày đêm

Nên con không thể nào quên

Thiêng liêng nhiệm vụ giữ yên quê mình

Tình riêng con phải hy sinh

Đáp đền nợ nước trọn tình quê hương

Mẹ ơi! Con rất nhớ thương

Dáng hình của mẹ, ôi! Thương vô cùng.

Mai đây hội ngộ tương phùng

Con về bên mẹ thoả lòng nhớ nhung.

Mẫn Nhi

Chia sẻ bài viết